HAVO en VWO Technasium leerlingen uit klas 3 van het Veurs Lyceum zijn door de gemeente gevraagd om samen met wijkbewoners mee te denken.

Het gaat om duurzame oplossingen voor het afval in de wijken Prinsenhof, Amstelwijk en De Heuvel.

In de wijken rondom het Veurs Lyceum komt nog relatief veel afval op straat terecht. Dit heeft gevolgen voor zowel het milieu als de leefomgeving en is zonde want afval = grondstof. HAVO en VWO leerlingen uit klas 3 van het Veurs Lyceum zijn door de gemeente gevraagd om samen met wijkbewoners mee te denken over duurzame oplossingen voor het afval in de wijken rondom de school.

Sommige groepen hadden zich gebogen over de vraag wat er te doen is aan het weggooien van etensresten en de aantrekkingskracht op ongedierte. Andere groepen zijn juist meer bezig geweest met de vraag of afval, met name plastic afval, een nieuw leven kan krijgen in de vorm van een toevoeging aan de wijk. Onlangs gaven leerlingen van de drie beste ontwerpen een presentatie aan buurtbewoners en wethouder Marcel Belt.

De drie presentaties bestonden uit een ontwerp van een fiets aanleunbeugel, een bankje en een fietsenrek. Bij alle drie de ontwerpen wordt gebruik gemaakt van zwerfafval als grondstof. Wethouder Marcel Belt: “Het is ontzettend inspirerend om te zien hoe jongeren meedenken over het verminderen van afval en om afval een nieuw leven te geven als grondstof. De ontwerpen zijn alle drie bruikbaar en passen goed bij de wijken in Leidschendam-Noord. We gaan zeker met elkaar kijken hoe we deze opdracht een vervolg geven.” De leerlingen ontvingen zowel van bewoners als de wethouder feedback voor hun leerproces.

Dit is een mooi voorbeeld van een opdracht binnen het Technasium van de school. Deze opdracht werd mede door de gemeente en buurtbewoners mogelijk gemaakt. Leerlingen leren binnen het Technasium samenwerken, presenteren, out-of-the-box denken, onderzoeken en ontwerpen. Lees meer op www.veurslyceum.nl over het Technasium van het Veurs Lyceum.