De huur en exploitatie van de Plaspoelhaven in Leidschendam is geregeld. De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Plaspoelhaven.

In de overeenkomst staan afspraken over de verhuur van ligplaatsen voor pleziervaartuigen aan particulieren. Hiervoor is onlangs door de gemeente beleid vastgesteld. Bianca Bremer: ”Ik ben blij met deze volgende stap. De Stichting bestaat uit een enthousiaste groep direct omwonenden van de haven, die zich vol willen inzetten om de haven te beheren en netjes te houden. Ter voorbereiding op het vaarseizoen kunnen ze nu aan de slag met de toekenning van de ligplaatsen.

De afspraken
De huur- en exploitatieovereenkomst gaat in op 1 april 2023 en duurt in eerste instantie 2 jaar. De overeenkomst kan daarna telkens met 5 jaar worden verlengd. De gemeente blijft eigenaar van Plaspoelhaven en is verantwoordelijk voor het grote onderhoud en de ophaalbrug. De Stichting is verantwoordelijk voor klein onderhoud en het toezien op de veiligheid en orde in de haven. Samen met de gemeente gaan zij een havenreglement opstellen. Verder is afgesproken dat de Stichting nu al aan de slag kan met de toewijzing van de ligplaatsen aan de mensen op de wachtlijst.

Loting ligplaatsen
Belangstellenden konden zich tot 1 oktober 2022 inschrijven voor een ligplaats in Plaspoelhaven. Inmiddels heeft de notaris de loting gedaan en een rangorde van de wachtlijst bepaald. Alle inschrijvers zijn daarvan op de hoogte gesteld. De komende periode kent de Stichting de ligplaatsen toe op basis van de door de notaris bepaalde rangorde en het door de gemeente vastgestelde beleid. Meer informatie over de Stichting: www.plaspoelhaven.nl (op korte termijn online).

Meer informatie over Plaspoelhaven: www.lv.nl/ligplaatsen

Op de foto van links naar rechts en van boven naar onder: Patrick Overdevest, Mark van den Broek, Dave Dommisse, Reoewein Niesten, Hein Scheffer, Patrick van de Meer. Bianca Bremer, Rob Tetteroo, Helma Molenaar (foto: gemeente Leidschendam-Voorburg).