Café De Bolle 2.0 is op bevel van de burgemeester gesloten voor de duur van zes weken
Dit is volgens de gemeente gebeurd op grond van een ernstige verstoring van de openbare orde en voor ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. Door de ernstige verstoring is de veiligheid en leefbaarheid in en in de directe nabijheid van Café De Bolle aangetast. De ernstige verstoring van de openbare orde volgt uit een geweldsincident in Café De Bolle 2.0 waarbij iemand mishandeld is en als gevolg daarvan ernstig letsel heeft opgelopen. De sluiting duurt tot 5 juni.

De website van het café vermeldt geen informatie over de sluiting.

Cafe de Bolle 1