In Leidschendam is door Staatsbosbeheer en Van Aalsburg bv afgelopen maanden hard gewerkt aan de Natuurimpuls Vogelplas Starrevaart.

Voor het broedseizoen zijn rietkragen vergroot, een slikplaat aangelegd en zijn in het rietmoeras verschillende leefgebieden voor plant en dier ingericht. Tijdens het broedseizoen wisten vele vogels en andere dieren al te profiteren van al het werk. Nu de jongen groot zijn is het tijd om de laatste hand te leggen aan de Natuurimpuls Vogelplas Starrevaart. Belangrijkste klus is het vergroten en verhogen van het schelpeneiland voor de vogelkijkhut De Vogelknip.

Rust- en broedplaats voor vogels
Vlak voor de vogelkijkhut De Vogelknip ligt een klein schelpeneilandje. Het eiland is een veilig toevluchtsoord voor rustende vogels; eenden die even uitgezwommen zijn of dommelden watersnippen. In het najaar zijn er heel wat vogels die hier voor de kijker te halen zijn. Soms rusten daar zeer zeldzame soorten zoals de kemphaan of grote stern. Tot in het voorjaar de drukte van de lentekriebels losbarst. Kokmeeuwen, visdieven en kluten zoeken dan hun plek om te broeden. Het schelpeneiland is in de loop der tijd echter langzaam kleiner geworden.

Aan het werk met boot en kraan
De komende weken zal in enkele werkdagen het eiland in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Met boot en kraan zal een flinke hoeveelheid gewassen schelpen worden aangebracht zodat het eilandje weer zo’n honderdzestig vierkante meter groot zal zijn. Ruim genoeg om een veilig oord te vormen voor algemene soorten en wie weet welke zeldzaamheid in de komende winter. Volgend voorjaar is de kraamkamer dan gereed voor een vruchtbaar broedseizoen. Een broedseizoen waarin we verwachten dat op plekken waar hard aan gewerkt is vele vogels en andere dieren de nieuwe kansen zullen benutten.


Door: Peter van der Aar.