Wie kent het aanzicht niet, de toren van het Dr. Neher Laboratorium. De toren is al jaren een herkenningspunt en kenmerkend voor Leidschendam. 

Na het vertrek van KPN uit het gebouw stond het pand jaren leeg en dreigde verval. Het gebouw werd gered door het een woonbestemming te maken. Sinds 2009 is het Neherpark een wooncomplex waarin 87 woningen en een restaurant zijn geplaatst. Inmiddels is het complex een Rijksmonument vanwege de bijzondere opzet, de gebruikte materialen en natuurlijk de bijzondere toren. 

Toekomst van de toren staat op het spel
Nu na ruim 65 jaar moeten de betonvlakken die in het zicht staan gerepareerd worden. Vrijwel alle vlakken zijn onbehandeld en al die jaren blootgesteld aan weer en wind. Onbehandeld beton is goed te herstellen, maar is arbeidsintensief en dus duur. Wat het extra kostbaar maakt is de hoogte van de toren. Om de schade te kunnen herstellen is een steiger nodig. Een kostenpost die hoger uit kan vallen dan het repareren van de beton zelf. Om de financiering hiervan de regelen starten bewoners een crowdfunding actie, die van start gaat op Open Monumentendag. 

Open Monumentendag
Op Open Monumentendag, zaterdag 9 september, is het complex van binnen te bekijken. Er worden rondleidingen gegeven door vrijwilligers. Om veiligheidsredenen is de toren zelf helaas nog niet betreedbaar. Wel zijn enkele van de losgekomen stukken beton te koop. 

In het kader van het thema ‘Levend Erfgoed’ zijn oud-PTT’ers uitgenodigd op 9 september. Het Neherlab was een grote werkgever in Leidschendam-Voorburg. De Open Monumenten Dag is dan ook bij uitstek een moment om oude bekenden tegen te komen. De organisatoren hebben contact weten te leggen met de ontwerper en de bouwer van de eerste Nederlandse computer, de 96-jarige heer W. van der Poel en besteden deze dag in het kader van ‘Levend Erfgoed’ bijzondere aandacht aan hem. 

Het hele programma is na te lezen op de website van Open Monumentendag

In het programma Midvliet Actueel vertelde Joost Heuvelink van de Vereniging van Eigenaren van het Dr. Neher Lab en bewoonster Diny de Vries meer over het hoe en waarom van de crowdfundactie. Het gesprek is terug te luisteren via de podcast van Midvliet actueel: Crowdfundactie voor behoud toren Neher Lab.


Door: Karin van der Spek
Foto: archieffoto Midvliet Nehertoren