1828 Groep is voornemens op en rond de locatie Vlietweg 3 in Leidschendam woningbouw te realiseren volgens het 1828-concept.

Dit concept houdt in: betaalbare huurwoningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar, met in het gebouw collectieve ruimtes en voorzieningen voor gezamenlijk gebruik én flexwerkplekken voor kleine en/of startende ondernemers. Op deze plek staat nu een oude timmerfabriek.
 
Uitnodiging slotbijeenkomst 18 september
In februari 2022 startte het participatietraject voor de herontwikkeling van de Vlietweg 3. Sindsdien hebben er vier buurtbijeenkomsten plaatsgevonden en zes klankbordgroepsessies. Graag informereert men u over de resultaten van het traject dat wij hebben doorlopen met de klankbordgroep en presenteren wij u het concept stedenbouwkundig plan zoals wij dat nu voor ons zien op de locatie Vlietweg 3. Daarom nodigt men u uit voor een slotbijeenkomst op maandag 18 september bij Partyboerderij Hijdra, Broekweg 125 Den Haag.
 
Informatiepanelen
Via informatiepanelen presenterert men het concept stedenbouwkundig plan. Te zien is in hoeverre het is gelukt om tegemoet te komen aan wensen en zorgen vanuit de omgeving. En waar dat niet is gelukt, de redenen waarom niet. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen aan het projectteam en de gemeente.
 
Aanmelden tijdslot
Heeft u interesse om de bijeenkomst op maandag 18 september bij te wonen? U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor één van de tijdsloten. Op deze manier spreiden wij de drukte en kunnen wij u goed te woord staan. Aanmelden is mogelijk tot 11 september. U ontvangt tijdig een bevestiging per mail.

• Tijdslot 1: 19.00 - 19.45 uur
• Tijdslot 2: 19.30 - 20.15 uur
• Tijdslot 3: 20.00 - 20.45 uur
 
 
Klik hier om aan te melden

D
oor: Peter van der Aar.
Bron: persbericht vlietweg3.