Al sinds begin van het jaar wordt gewerkt aan het ophogen van de dijk langs de Jan-Koenensloot in Stompwijk.

Er wordt nu een tweede laag voor de dijkverzwaring aangebracht.

De aanvoer van zand en grond vindt plaats via het water.

Bij een doorbraak van de dijk zou de polder 3,75 m onderlopen en komt de bebouwde kom van Stompwijk onder water te staan.

Bron: Het Krantje
Foto: Ria Luiten