Op dinsdag 22 november is er een inloopavond voor alle Stompwijkers over de toekomstvisie voor Stompwijk.

In de afgelopen twintig jaar is er nauwelijks gebouwd in Stompwijk. Jongeren konden geen woning vinden en moesten noodgedwongen het dorp verlaten. Ouderen werd geen perspectief geboden op een geschikte ouderenwoning.
Dit gaat ten koste van de vitaliteit van Stompwijk.

Basisvoorzieningen voor Stompwijk moeten behouden blijven, zoals:
• een goede basisschool;
• een supermarkt;
• florerende sportverenigingen en
• zorgvoorzieningen in de 1e lijn zoals een huisarts.

Het in stand houden van bovengenoemde voorzieningen is alleen mogelijk als er ook perspectief geboden wordt aan zowel jong als oud om wél nieuwe woningen in Stompwijk te kunnen bewonen.
Hoe dit plan er precies uit moet komen te zien, bepaalt men graag samen met alle Stompwijkers.

Wat vindt u belangrijk? Wat zijn uw eigen woonideeën voor de toekomst? Hoe moet zo’n woonwijk eruit zien? Waar moet rekening mee worden gehouden? Men hoort en verzamelt alle reacties graag tijdens deze inloopavond.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wat: inloopavond “Samen bouwen aan Stompwijk”
Tijd: dinsdag 22 november, van 19:00 tot 21:00 uur
Waar: Dorpspunt, Dr. van Noortstraat 92 te Stompwijk

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan op www.samenbouwenaanstompwijk.nl.