Wethouder Astrid van Eekelen van gemeente Leidschendam-Voorburg en hoogheemraad Bas Knapp van het hoogheemraadschap van Rijnland... 

...bekrachtigden op 9 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de Doctor van Noortstraat in Stompwijk. In de overeenkomst staan gezamenlijke afspraken over de herinrichting van de straat en de verbetering van de dijk waar de straat op ligt.

De dijk waarop de Doctor van Noortstraat ligt, voldoet niet meer aan de normen. Daarom hoogt het hoogheemraadschap de dijk op en versterkt deze. In totaal gaat het om een traject van ongeveer 1,5 kilometer. De gemeente zorgt voor de herinrichting van de straat: verschillende delen worden opgehoogd en de straat wordt ingericht als 30 km-weg, deels in één richting voor uitsluitend bestemmingsverkeer. Het doorgaand verkeer kan via de nieuwe Veenpoldersweg rijden, die vorig jaar in juni is opengesteld. Dit betekent een flinke afname van het autoverkeer door de woonkern van Stompwijk. En meer ruimte voor de fietser en voetganger. De werkzaamheden aan de weg starten naar verwachting aan het einde van 2023.

Verkeersveilige weg op stevige dijk
Wethouder Astrid van Eekelen (project Bereikbaar Stompwijk): “De Doctor van Noortstraat kent veel hoogteverschillen en elk perceel sluit net anders aan op de weg. Dat vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Daarom pakken we de herinrichting van de weg en de dijkverbetering in 1 keer, gelijktijdig aan. Op die manier beperken we ook de overlast voor bewoners.”

Samen met bewoners, de Adviesraad Stompwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland is het voorlopig ontwerp voor de herinrichting tot stand gekomen. “De uitwerking van dit ontwerp naar een definitief ontwerp doen we ook gezamenlijk. Zo kunnen we zoveel mogelijk ieders wensen en belangen -waar mogelijk- meenemen. Samen zetten we stappen naar een mooi ingerichte verkeersveiligere weg, op een verbeterde stevige dijk”, aldus Van Eekelen en hoogheemraad Bas Knapp.