(VIDEO) De Sint Martinuskerk in Voorburg heeft de klokken (weer) zachter moeten zetten, na een waarschuwing van de Omgevingsdient Haaglanden.

(Midvliet-filmpje onder de tekst)

Ook Hart van Nederland op SBS6 besteedde aandacht aan deze kwestie. Op de website van SBS6 is het volgende te lezen:

"Vier bewoners van Voorburg zijn het luide geklingel van de Sint Martinus kerk helemaal zat. De gemeente geeft de klagers gelijk en dus moet het geluid van de klokken zachter.

Maandag heeft het kerkbestuur de klokken zelfs helemaal stopgezet, omdat er nog steeds klachten binnenkwamen. Veel dorpsbewoners snappen er niks van, want het geluidsniveau is al jaren hetzelfde. Het kerkbestuur is bezig met een bezwaar tegen het besluit van de gemeente.

'Al 75 jaar'
Adrie Sloot, al sinds jaar en dag verbonden aan de parochie, kan er niet over uit en heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. "Bij de gemeente zijn er dingen fout gegaan", zegt hij. "De gemeente is bevoegd om een uitzondering te maken, maar dat is niet gebeurd. 75 jaar gaat het zoals het is. Dan zijn er een paar klagers en hop, meteen maatregelen. Zonder te kijken wat er nou aan de hand is."

Hij is niet de enige die zich hier druk over maakt. Zo heeft inwoner Sebastiaan van Tuil, zelf geen kerkganger, een petitie opgezet die inmiddels al 600 keer is ondertekend. "Het is dusdanig betuttelend dat ik er iets aan wilde doen." Te meer omdat er maar weinig klagers bekend zijn bij de gemeente en er op een buurt-appgroep flink kritisch werd gereageerd op het besluit van de gemeente.

Reactie gemeente
De gemeente laat weten niet anders te kunnen. "In geval van zo’n melding over geluidsoverlast doet de Omgevingsdienst Haaglanden een meting naar het geluid, dat wordt uitgedrukt in decibellen. Uit de meting in Voorburg bleek dat het aantal wettelijk toegestane decibellen werd overschreden, kortom het geluidsniveau van de klokken was te hoog."

Daarbij laat de gemeente wel weten te begrijpen dat er inwoners zijn die het geluid bij het oude willen laten. "Maar daarom is het goed dat we landelijke regels hebben voor dit soort zaken." Het kerkbestuur is nog bezig met een bezwaar tegen het besluit van de gemeente en wilde daarom niet reageren."