In Voorburg-West zijn een aantal bouwprojecten die op korte afstand van elkaar gebouwd worden of die nog in ontwikkeling zijn. Dinsdag 14 september houdt de gemeente een inloopbijeenkomst.

Het gaat om de bouw van een aantal woningen op de voormalige Pleunislocatie, de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) Heeswijk en de transformatie van de Fonteinkerk naar woningen. Daarnaast zijn er plannen voor de herontwikkeling van de locatie van het Diaconessenhuis.

Herontwikkeling Pleunislocatie
Op het terrein van de voormalige tegelhandel Pleunis aan het Westeinde worden 6 woningen gerealiseerd. Op deze locatie aan de Vliet worden 2 eengezinswoningen en 4 appartementen met parkeerplaatsen gebouwd

IKC Heeswijk
De gemeente gaat een integraal kindcentrum (IKC) bouwen aan de Heeswijkstraat. Het nieuwe schoolgebouw met gymzaal voor basisschool Pius X wordt gecombineerd met buitenschoolse opvang. Er komt ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw in het schooljaar 2022 - 2023 in gebruik genomen wordt.

Fonteinkerk
Projectontwikkelaars Wibaut en AIVM ontwikkelen een plan om het kerkgebouw te transformeren tot woningen. Het plan is om op de kerk 3 woonlagen bij te bouwen.

Herontwikkeling Diaconessenhuis
Stichting Reinier de Graaf Groep (RdGG) heeft het initiatief genomen het Diaconessenhuis in Voorburg te herontwikkelen. RdGG wil de kavel verkopen aan een marktpartij. Deze nieuwe eigenaar kan binnen het huidige bebouwingsvlak van het Diaconessenhuis een herontwikkeling realiseren. Hierdoor ontstaat er een gebied met een mix van wonen, werken en zorg. Om deze toekomstplannen verder te brengen hebben de gemeente en de stichting RdGG een intentieovereenkomst afgesloten.

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst voor alle projecten in Voorburg-West op dinsdag 14 september 2021 tussen 18:30 en 20:30 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Agora. In verband met de corona-maatregen is aanmelden verplicht. U kunt zich tot maandag 13 september 16:30 uur aanmelden via het aanmeldformulier.

Foto: impressie IKC Heeswijk - Spring architecten