In de Voorburgse Strabolaan en omliggende straten gaat de schop in de grond. Onlangs gaven wethuder Jan-Willen Rouwendal en Bob en Jacqueline van der Krogt het officiële startsein voor het grote onderhoud.
Het komende jaar gaat de gemeente daar de riolering vervangen. Hierbij leggen zij een gescheiden rioolstelsel aan en verbeteren de grondwaterafvoer. Ook wordt in de Prinses Irenelaan meer groen aangebracht en de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd. De speeltuin in de Strabolaan wordt ook gedeeltelijk opgeknapt.

Wethouder Rouwendal: “Het is belangrijk om de openbare ruimte in onze gemeente toekomstbestendig maken, passend bij het veranderende klimaat en bij de wensen van omwonenden. Door de maatregelen die we hier komend jaar nemen, zetten we daar een flinke stap in.”

Duurzame uitvoering
Van der Krogt voert het grote onderhoud uit, op een duurzame manier. Zij zetten bijvoorbeeld een speciale aggregaat in; de Dens X2. Dit aggregaat werkt op de brandstof hydrozine. Hydrozine -beter bekend als mierenzuur- bestaat uit een vloeibare waterstofdrager die in het aggregaat wordt omgezet naar stroom. Daarmee kan de bouwplaats CO2-neutraal en fluisterstil van stroom worden voorzien. Het gebruik van een aggregaat op hydrozine is uniek voor onze gemeente, het is nog niet eerder toepast.

Daarnaast gebruikt Van der Krogt HVO ‘Hydrotreated Vegetable Oil’ 100 (blauwe diesel). HVO wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Deze brandstof geeft een zeer hoge CO2-reductie en is tevens biologisch afbreekbaar. Verder worden waar mogelijk elektrische machines ingezet, waaronder een elektrische knikdumper en een elektrische minigraver.

Bewoners denken mee
Bewoners in de 9 straten waar het grote onderhoud plaatsvindt (Strabolaan, Prinses Beatrixlaan, Prinses Irenelaan, Marie Hoffmanlaan, Willem de Nobelaerlaan, Ewoudt van der Dussenlaan, Johannes Meybeeklaan en een gedeelte van Reuvenslaan en Abraham Douglaslaan) hebben meegedacht over kleine verbeteringen in hun wijk en over het opknappen van de speeltuin in de Strabolaan (achter de Aldi). Hun wensen en suggesties zijn, waar mogelijk, in de plannen en het ontwerp meegenomen.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats zodat overlast beperkt blijft en de woningen, bedrijven en winkels bereikbaar blijven.

Op de foto v.l.n.r.: Ralph Huf (projectleider gemeente), wethouder Jan-Willen Rouwendal, Bob en Jacqueline van der Krogt en John van der Linden (buurtconciërge aannemer).