Wilt u uw kind leren eigen keuzes maken? En goed leren plannen en organiseren?

Vindt uw kind samenwerken ook leuk? En vindt uw kind het ook leuk om anderen te helpen?

"Dalton Voorburg is dan de ideale school waar je dit goed leert én er ruimte is voor ieders eigen inbreng. Oftewel, Dalton Voorburg heeft veel in huis ter voorbereiding op een steeds veranderende maatschappij.

Het Daltononderwijs gaat uit van de actuele kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid en reflectie. Iedere vervolgopleiding gaat er immers vanuit dat leerlingen dit beheersen. Dagelijks maken de leerlingen op onze school keuzes. Zij kiezen elke dag in het Daltonuur waar in het gebouw bij welke docent ze willen werken, waaraan ze werken en met wie ze samenwerken. De keuzes leggen ze wekelijks vast in de Daltonagenda. De leerlingen plannen voor een periode van 7 weken. Een groot voordeel hiervan is dat leerlingen precies weten wat er van ze verwacht wordt en wanneer toetsen gepland staan. Dit plan leggen zij voor aan de vakdocent. Voor een realistisch plan parafeert de vakdocent. Een echt ‘contract’ on the job!

Een groot misverstand over Daltononderwijs is dat leerlingen al zelfstandig moeten zijn en moeten kunnen plannen en organiseren bij de start op onze school. Met de Daltonagenda en de studiewijzers leren we de leerlingen juist stapsgewijs en gestructureerd plannen en organiseren. De begeleiding ligt in handen van een eigen coach die de voortgang bespreekt en samen met de leerlingen nieuwe doelen opstelt. Alle brugklassers en 2e klassers hebben per klas twee tot vier leerlingen uit hogere jaars die als leerlingcoaches de klas begeleiden, een eerste aanspreekpunt in de school zijn en ook bij alle activiteiten gezellig mee doen. Drie keer per jaar komen de ouders op school om samen met hun kind in gesprek te gaan met de coach. Daarnaast ontvangt de leerling vier rapporten per schooljaar. Onderwijs maken we tenslotte samen!

Op Dalton Voorburg hebben we niet alleen oog voor de cognitieve ontwikkeling, maar stimuleren we de brede ontwikkeling. Heb je een talent voor theater, kunst of sport? Ben jij de vwo’er die ook wil weten wat filosofie is? Of ga jij liever op skireis met gym? We bieden veel activiteiten in de school aan, zoals de sportdagen, interscolaire sporttoernooien, debatwedstrijden, theaterwerkplaats, masterclasses, leerlingenraad en feestvereniging Scorpio.

We bieden structuur en kaders, geven ruimte voor keuzes, kijken per leerling wat er nodig is én focussen op een brede ontwikkeling om zo een mooie toekomst tegemoet te gaan!

Nieuwsgierig naar méér Dalton: www.groep8daltonvoorburg.nl en www.daltonvoorburg.nl."