In Park Vreugd en Rust in Voorburg is donderdag donderdag 10 maart een nieuwe aanlegplaats in gebruik genomen.
Astrid van Eekelen, wethouder Recreatie en toerisme, en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, stapten als eersten aan wal.

Astrid van Eekelen: “Door de aanlegplaats kunnen dagrecreanten nu ook via de Vliet het park en de omgeving ervan bezoeken. Het is een mooie aanvulling voor de waterrecreatie in onze gemeente en in Zuid-Holland. Ik hoop dat vele sloepen en kleine bootjes hier komen aanleggen, ze zijn van harte welkom!”

Prominente locatie
De aanlegplaats ligt op een prominente locatie in het groenblauwe netwerk van Haaglanden waar 3 erfgoedlijnen samenvallen (Trekvaarten, Limes en de Landgoederenzone). Tevens maakt deze deel uit van de groene verbinding van de Vliet naar Huis ten Bos in het Haagse Bos (3 km Loo-zone). Jeannette Baljeu: “Zuid-Holland werkt samen met gemeenten en tal van andere organisaties aan een recreatief hoogwaardig waternet met goede voorzieningen op en rondom het water. De nieuwe aanlegplaats in Voorburg is daarvan een goed voorbeeld. Het water op zijn beurt is weer een prachtige manier om het erfgoed in onze provincie te ontdekken en te bezoeken.”

Herstel van Park Vreugd en Rust
Vorig jaar is de gemeente begonnen met het opknappen van Park Vreugd en Rust. Het terrein rondom het historische hoofdhuis Central Park Hotel en de beplanting op het eiland in de nabijgelegen huisvijver zijn op orde gebracht. Verder worden onder andere nog de Zwitserse brug -die vanuit het park toegang tot de hertenkamp geeft- en de brug in de huisvijver hersteld, alle paden opgeknapt en de beplanting historisch verbeterd, zoals bij de voormalige plantenkas (nu clubhuis tennispark) en bij de oranjerie (nu De Koepel). Ook de nieuwe aanlegplaats maakt onderdeel uit van het parkherstel.

Terugbrengen historische Zocher-elementen
Door het opknappen van het park keert de beleving van het ontwerp terug dat de befaamde landschapsarchitect J.D. Zocher junior rond 1840-1850 voor deze buitenplaats bedacht. Zijn ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen zijn straks weer te zien.

Samenwerking
Stichting ‘Mooi Voorburg’ heeft een belangrijke rol in de realisatie van dit samenwerkingsproject. Nadat hun initiatief voor een verbeterplan is toegevoegd aan het lopende project van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag om de hele Loozone te verbeteren, dragen zij nu als lid van de projectgroep in belangrijke mate bij aan zowel het ontwerp als het verwerven van de financiering. Dankzij de budgetten van beide gemeenten en de subsidies van provincie Zuid-Holland wordt het park stap voor stap aantrekkelijker gemaakt. Ook de aanlegplaats is mede dankzij subsidie van de provincie mogelijk gemaakt.

Foto: Wethouder Astrid van Eekelen en gedeputeerde Jeannette Baljeu stapten als eersten aan wal bij de nieuwe aanlegplaats. (René Zoetemelk via gemeente LV)