Plannen voor de (ver)nieuwbouw van basisschool de Vijverhof in Voorburg leiden tot onrust onder de buurtbewoners.

Bewoners willen meer inspraak bij het bouwplan en hebben een speciale website gelanceerd. Op de website www.vijverhofsamen.nl staat het motto: ‘Voor een plek waar buurt en school samengaan’.
Van de burgerinitiatiefgroep waren tijdens de uitzending van Midvliet Actueel Martin Vreeburg en Titia Kalker te gast.

Vernieuwbouw van de school
Er wordt gesproken van een vernieuwbouw omdat niet alles verbouwd hoeft te worden van de school. Volgens Martin Vreeburg staat de school er al lang en is de indeling van het gebouw absoluut gedateerd. Ook de ruimte per leerling (vierkante meter eis) is niet meer van deze tijd. ‘Het grootste bezwaar gaat voornamelijk zitten in het feit dat er een uitbreiding plaatsvindt en niet in de verbouwing’, aldus Vreeburg.

Monument
School de Vijverhof is een monument. “Het is prachtig, een uniek geheel rondom de Vijverhof”, aldus Vreeburg. Het gebouw is van een architect genaamd Van Essen die veel meer gebouwen in dat gebied heeft ontworpen, maar ook veel meer gebouwen in Voorburg heeft neergezet. De wijk waar het om gaat wordt Oud-Voorburg genoemd.

Bezwaar door buurtbewoners
Titia Kalker: “Het gaat eigenlijk om een combinatie van meer bezwaren. Allereerst dat het gebouw gesloopt wordt, want het past gewoon heel goed in de buurt. Ten tweede wordt het gebouw veel groter, waardoor de muren op de erfgrenzen komen en het uitzicht vermindert. Omdat dat gebeurt, moeten er ook straten worden afgesloten (want er is een schoolplein nodig) en daardoor ontstaat er verkeersoverlast. Ook komt er een BSO bij; dit geeft geluidsoverlast. Het is echt een combinatie van allerlei factoren waar de buurtbewoners moeite mee hebben”.
Ook wil school de Vijverhof een eigen gymzaal hebben, omdat klassen meerdere keren per week gym hebben. Dit levert een discussie op onder de buurtbewoners omdat er zes basisscholen in een straal van 700 meter zijn die al een gymzaal hebben. Kalker is van mening dat er meer door scholen moet worden samengewerkt.

Klankbordgroep
Vreeburg: “Een klankbordgroep is een mooi middel om de standpunten een beetje naar elkaar toe te brengen. Maar de huidige klankbordgroep is in de praktijk absoluut geen klankbordgroep. De klankbordgroep wordt (althans zo voelen de deelnemers van de klankbordgroep dat) meer gebruikt als een soort bevestiging van besluiten die al genomen zijn.”

De website
Er is een website opgericht met als motto: ‘Voor een plek waar buurt en school samengaan’. “Deze website is met name bedoeld om onze standpunten wat helderder te verwoorden en bijna een soort naslagwerk voor degene die wat meer willen weten”, aldus Vreeburg. De meeste reacties komen van buurtbewoners en verenigingen die zich sterk maken voor het behoud van monumenten.

Wisseling van de wacht
De oude gemeenteraad heeft net afscheid genomen, de nieuwe gemeenteraad is net geïnstalleerd. “De politieke partijen die nu aan het formeren zijn, zijn bij ons ook langs geweest en hebben eigenlijk hun steun uitgesproken. We hebben echt hoop dat het beter gaat worden”, aldus Kalker.

Over de zomer heen tillen
Het was de bedoeling dat het eindbesluit in juni 2022 genomen zou worden. Maar Vreeburg en Kalker hebben hoop dat er ook andere alternatieven dan alleen die vernieuwbouw worden ontwikkeld en dat het besluit dan over de zomer heen getild gaat worden.

(foto: vijverhofsamen.nl)