De Nationale Erfgoeddag op 30 april krijgt een landelijk historisch accent door de onthulling van een marmeren gedenksteen.

Deze gedenksteen is verbonden aan de geschiedenis van Prinses Marianne.
Deze eerste steen werd eind vorig jaar bij toeval aangetroffen in een tuin rond het ‘oranje’ familiekasteel Reinhartshausen waar het bestuur van Stichting Erfgoed Prinses Marianne een bezoek aan bracht.
Door strenge vorst was deze ernstig beschadigd en in twee stukken gevallen bij een aldaar opgericht beeld van Koning Willem !, de vader van Marianne.

Na goed contact met de huidige eigenaar werd de historische vondst in meerjarig bruikleen gegeven aan de Stichting op voorwaarde dat de Stichting de steen zou restaureren.
Dat gebeurt nu door de Voorburgse kunstenaar Ming Chen dankzij een financiële bijdrage vanuit het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg.

De Stichting Erfgoed Prinses Marianne meldt zeer verheugd te zijn over de terugkomst van de herinneringssteen uit Duitsland naar Voorburg.
De zware steen werd ooit door de kleinzoon van Prinses Marianne, Heinrich van Pruissen, gelegd bij de voormalige villa van prinses Marianne, huize Rusthof aan het Oosteinde.
De steen met inscriptie ging destijds naar kasteel Reinhartshausen in Duitsland dat toebehoorde aan de prinses.


Foto: stichtingsvoorzitter Tilly Zwartepoorte bij de gehavende steen in Reinhartshausen, klaar voor transport naar Voorburg.

Gedenksteen Marianne 2