Elk jaar wordt er in het Oranjekwartier uitbundig Koningsdag gevierd.

Dit jaar is er nog iets te vieren. Een deel van de wijk, het zogenaamde Emmastraatcomplex wordt door de welstandscommissie gezien als de status monumentaal waardig. Tot groot genoegen van veel bewoners en liefhebbers van cultureel erfgoed heeft de Welstandscommissie het volgende advies gegeven: 'De 96 woningen moeten aangewezen worden als gemeentelijk monument en zo een beschermde status krijgen'.

Bijzonder is dat dit het tweede deel is van het Oranjekwartier dat gezien wordt als monument in deze wijk, het poortgebouw en bijbehorende woningen aan de Loolaan werden eerder al aangemerkt als rijksmonument.

Platform ‘Geen sloop Emma’ is erg blij met dit advies. Gemeenten nemen doorgaans het advies voor het toekennen van een monumentenstatus over en er is dus reden genoeg om dit 100 jaar oude tuindorp voor de toekomst te behouden. Dat kan middels renovatie, daar zijn elders al veel goede voorbeelden van.

Woningbouwvereniging WoonInvest heeft echter plannen dit deel van het Oranjekwartier te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. De meeste bewoners hebben een voorkeur voor renovatie, via de petitie krijgen ze daar veel bijval voor.

Het advies van de Welstandscommissie samen met het al eerder door de gemeente gemaakte rapport over de cultuurhistorie van deze straten, geeft meer dan genoeg reden om het Emmastraatcomplex te renoveren. Voor de bewoners, voor Voorburg en voor WoonInvest een buurt om trots op te zijn!

(bron: Platform 'Geen sloop Emma')