In een deel van de Prinses Irenelaan in Voorburg gaat de schop in de grond. De gemeente gaat de riolering vervangen en richt de straat opnieuw in.

Het werk start op maandag 9 mei. Verkeer wordt omgeleid en in de straat kan tijdelijk niet geparkeerd worden.

De werkzaamheden vinden plaats in de Prinses Irenelaan, tussen de Monseigneur van Steelaan en de Bruinings Ingenhoeslaan. Ze vinden gefaseerd plaats zodat overlast beperkt blijft en de woningen, bedrijven en winkels bereikbaar blijven.

Werkzaamheden
De gemeente vervangt de verouderde riolering door een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat het rioolwater via de ene leiding afgevoerd wordt naar de afvalwaterzuivering en het relatief schone regenwater via een andere leiding naar de sloot. Na de rioolwerkzaamheden richt de gemeente de Prinses Irenelaan opnieuw in. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de rijbaan versmald en krijgt aparte fietsstroken. Verder worden 2 extra zebra’s op verhoogde plateaus aangebracht. Ook het parkeren wordt verhoogd aangelegd en komt daarmee gelijk te liggen met de stoep. Daarnaast gaat de gemeente de straat vergroenen.

Omleidingsroutes
Naar verwachting is het werk eind augustus dit jaar afgerond. Tijdens de werkzaamheden is de Prinses Irenelaan vanaf de Monseigneur van Steelaan tot de Bruinings Ingenhoeslaan afgesloten voor al het verkeer en gelden omleidingsroutes. Tevens kan er tijdelijk niet geparkeerd worden.

Meer informatie over de werkzaamheden staat op de projectpagina van het groot onderhoud in de Strabolaan en omgeving.