De rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van Maanplein 110 en het Hoekblok in Den Haag Binckhorst.

Sinds 2019 zijn bewoners van Voorburg West al bezig om mee te kunnen praten over de bouwplannen in de Binckhorst van de gemeente Den Haag op de grens van Voorburg. Omdat het participatieproces volgens de bewoners niet meer was dan kennis nemen van de plannen, zonder enige invloed op de plannen, zijn er in 2020 bezwaarschriften en na het ongegrond verklaren van de bezwaren ook beroepschriften ingediend bij de Rechtbank Den Haag.

Bewoners vinden dat de rechtszekerheid onvoldoende is gewaarborgd in de pilot Omgevingsplan Binckhorst. De rechtbank heeft bewoners in het gelijk gesteld voor zover het de planregels betreft, waarin de hoogbouw nader wordt geregeld. Ook moet de gemeente uitleg geven over de reden waarom er in de bouwplannen hoogteaccenten van 50 en 70 meter worden toegestaan, terwijl de maximumhoogte 30 meter is.

De rechtbank heeft de gemeente opgedragen om binnen zes weken (aan de hand van het beleid) nader te motiveren waarom voor het Hoekblok sprake is van een hoogteaccent. Door de advocaat zal verzocht worden de bouw van Maanplein 110 te stoppen. De bouw van het Hoekblok (inmiddels 15 verdiepingen hoog) gebeurt nog steeds op eigen risico van de projectontwikkelaar.

Foto: art-impression woontoren Maanplein