Deze maand is verschenen de publicatie ‘Wonen en werken in de Schoolstraat in de 17e en 18e eeuw’.

Het boek is geschreven door Wim van Horssen, amateurarcheoloog bij de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV).
Dit boek geeft een levendig beeld van het dagelijks leven in de Voorburgse Schoolstraat in vorige eeuwen. De basis hiervoor vormen een tiental archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd door de AWLV.

Over vooraanstaande Voorburgers als Constantijn Huygens en prinses Marianne is veel bekend, maar over het reilen en zeilen van gewone Voorburgers weten we weinig. Over hen is ook niet veel in de archieven terecht gekomen. Zij hebben echter wel hun sporen achtergelaten in de bodem. Door de opgravingen die de Archeologische Werkgroep in de laatste decennia in Voorburg heeft gedaan, hebben ook die gewone Voorburgers een gezicht gekregen.

Vondsten van sloten en kademuur
Tussen 1980 en 1990 heeft de Archeologische Werkgroep minstens elf archeologische onderzoeken uitgevoerd in en nabij de Schoolstraat. Deze buurt werd toen grootscheeps vernieuwd. Dankzij dit onderzoek is een goed beeld verkregen van de verschillende sloten die in dit gebied gelopen hebben. Ook is duidelijk geworden, dat deze tot dicht bij de Herenstraat bevaarbaar zijn geweest. Er is zelfs een kademuur gevonden, waar goederen konden worden geladen en gelost.
De archeologische onderzoeken in de Schoolstraat hebben ook enig licht geworpen op de economische activiteiten in het gebied tussen de Herenstraat en de Vliet. Zo zijn daar de sporen gevonden van de activiteiten van een smid, een herbergier en een leerlooier.

Kookpotten, borden en bikkels
De talloze vondsten uit het Schoolstraat-gebied geven vooral een beeld van het dagelijkse leven van de gewone Voorburger in de 17e en 18e eeuw. Kookpotten en borden geven een idee van hoe ze kookten en aten. Vuurtesten en olielampen maken duidelijk hoe ze hun huis verwarmden en verlichtten. Glazen wijnflessen en kleipijpen tonen dat ze ook van wijn en tabak hielden. Vogeldrinkbakjes bewijzen dat er vogels werden gehouden. En een houten bal van het kolfspel, knikkers en speelkoten laten zien, dat groot en klein af en toe een spelletje speelde.

Praktisch
Het boek ‘Wonen werken in de Schoolstraat in de 17e en 18e eeuw’ is voor € 15,00 te koop bij de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg via onze website www.awlv.nl en bij Bakkerij Klink in de Herenstraat in Voorburg.

Boek schoolstraat
Twee speelkoten
                                                Twee speelkoten gemaakt van dierenbot, gevonden bij een van de onderzoeken aan de Schoolstraat.