De fractie van GBLV/Gemeentebelangen is blij voor de inwoners van het Oranjekwartier, dat het karakteristieke Tuindorp is aangewezen als gemeentelijk monument. Met dit heuglijk nieuws is de dreigende sloopkogel afgewend.

GBLV op de barricaden voor Oranjekwartier
GBLV/Gemeentebelangen heeft zich eerder tegen de sloop van het Oranjekwartier uitgesproken. Het initiatief van de Cuypersstichting om aan het Oranjekwartier de monumentenstatus toe te kennen, werd daarom door de lokale partij van harte ondersteund.

De sloopkogel hing de bewoners al vele jaren boven het hoofd. De renovatie van de woningen werd door WoonInvest om die reden keer op keer uitgesteld. GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn, die sinds februari 2018 achter de schermen al betrokken is bij het behoud van de woningen, kreeg in oktober 2020 bijval van Coen van Hoogdalem van de PvdA. Samen stonden zij, met behulp van een ervaringsdeskundige, de bewonersadviesgroep Emma bij.

Raadslid Sanja Duijvestijn reageert uitermate verheugd: "Vooraf gaf men ons weinig kans, toen wij samen met de bewoners op de barricaden sprongen in de strijd tegen sloop. Een 'zwaan kleef aan' effect volgde. PvdA, de Cuypersstichting, Mooi Voorburg, Wijkvereniging Oud Voorburg, de bond Heemschut, historicus Kees van Leer, Stichting Duurzaam LV, de Woonbond, de BKC en vele anderen bundelden de krachten. Eens te meer blijk maar weer: samen sta je sterker!"


Foto: GBLV in 2018 op bezoek in het Oranjekwartier