Op 11 november was de Cambridge-uitreiking in het Atrium van het Novum. Het was een feestelijke avond, natuurlijk, want er was een hoop te vieren!

Vorig schooljaar, op 4 en 9 juni, vonden de Cambridge-examens plaats op Gymnasium Novum. Het Cambridge-traject is een apart traject waarbij in de klas uitsluitend Engels wordt gesproken en er wordt gewerkt aan de vaardigheden lezen, spreken, schrijven en luisteren, door middel van opdrachten over literatuur, poëzie, film en presentaties. De resultaten van de examens zijn onlangs binnengekomen, en Chantal Girgis, docent Engels en Cambridge-coördinator op het Novum, is heel erg trots: 'Alle leerlingen die het Cambridge-examen hebben gemaakt zijn geslaagd - en de resultaten zijn phenomenal!'

De Cambridge examens worden bij ons aangeboden op drie niveaus: B2, C1 en C2. In klas 3 zouden de leerlingen het B2-niveau moeten kunnen behalen, en in klas 5 kunnen zij kiezen tussen C1 en C2. Het is dus heel bijzonder dat maar liefst 14 van de 55 leerlingen uit klas 3 het C1-examen hebben gedaan, en dat een deel van hen zelfs een C2-niveau heeft weten te behalen. Ook van de leerlingen die B2-examen hebben gedaan, heeft een flink percentage alsnog een C1-resultaat behaald. En dan heeft 16% van de leerlingen die het C2-examen hebben gedaan zelfs het maximaal aantal punten behaald. Bovendien hebben ongeveer 15 leerlingen die niet in de Cambridge klas zaten toch het examen gedaan - en gehaald.

Op 11 november was de Cambridge-uitreiking in het Atrium van het Novum. Jan van Uum, die The British Council vertegenwoordigde, heeft informatie gegeven over de examens, een mooie quiz gehouden en zag toe op de uitreiking van de certificaten. 

Cambridge Novum 2