De kavelambitie voor de herontwikkeling van het Diaconessenhuis is klaar.

Het oude ziekenhuis staat leeg nu Reinier de Graaf ziekenhuis zijn zorg levert vanuit het nieuwe Behandelcentrum Voorburg op het naastgelegen Zorgplein. Het Reinier de Graaf wil het oude gebouw en de omliggende grond verkopen voor herontwikkeling. In de kavelambitie staan de kaders voor deze herontwikkeling. Het biedt de basis voor het ontwikkelen van een gebied met een mix van wonen, werken en zorg.

Wethouder Bianca Bremer: “De kavelambitie is tot stand gekomen in samenspel tussen gemeente, Reinier de Graaf én betrokken omwonenden. Op meerdere momenten en manieren konden participanten meedenken over de herontwikkeling. Zij hebben veel goede en bruikbare ideeën op verschillende thema’s aangeleverd zoals woonprogramma, voorzieningen, mobiliteit en parkeren. Deze hebben de kavelambitie verrijkt.”

Kavelambitie
In de kavelambitie wordt ingegaan op de locatie, het kavel en de rijke geschiedenis. Een analyse van het gebied is vertaald naar kansen voor de locatie. Ook worden de randvoorwaarden, ambities en wensen benoemd. Deze vormen de kaders voor de herontwikkeling. Hier moet de nieuwe eigenaar zich na aankoop aan houden.

Participatie
Het participatietraject bestond uit een aantal bijeenkomsten die zowel fysiek als digitaal via een livestream te volgen waren. Ook was er een interactieve website www.herontwikkelingdiaconessenhuis.nl waarop het mogelijk was de bijeenkomsten (nogmaals) te bekijken, aanvullende ideeën aan te dragen, te reageren en vragen te stellen. De deelnemers vroegen aandacht voor zaken zoals de juiste woningmix, bouwhoogte, verkeersveiligheid, werkfuncties, mogelijke horeca, de publieke toegankelijkheid van het groene park aan de Vliet, het beleefbaar maken van het archeologisch erfgoed en hergebruik van materialen. Deze kansen, wensen en ideeën hebben veelal een plek gekregen in de kavelambitie. In de kavelambitie is duidelijk terug te zien welke ideeën zijn ingebracht door de omwonenden.

Vervolgproces
Als de gemeenteraad in januari 2023 een positief besluit neemt over de kavelambitie kan het verkooptraject van start gaan. De buurt wordt na de grondverkoop door de nieuwe eigenaar in samenwerking met de gemeente opnieuw betrokken bij de verdere uitwerking.