Stichting Sintvoorieder1 heeft een nieuw pakhuis. De stichting mocht de sleutel woensdag 1 februari in ontvangst nemen en vrijwilligers zijn gelijk aan de slag gegaan.

Leidschendam-Voorburg vormt een centrale locatie voor de populaire vrijwilligersorganisatie. Daarom blijft men graag binnen de gemeente. Sintvoorieder1 gaat zich vestigen aan de Appelgaarde 2-4 in Voorburg. De officiële opening vindt waarschijnlijk eind maart/begin april plaats.

Motie nieuw pakhuis
In december 2022 nam de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een motie aan om op zoek te gaan naar een nieuw pakhuis voor Sintvoorieder1 in Leidschendam-Voorburg. De motie was een initiatief van Sabrina van den Heuvel (VVD) en Suzanne Kok (PvdA).

De stichting was eerder gevestigd in het oude Landal GreenParks gebouw (Triadome) aan de Dokter van der Stamstraat 4 in Leidschendam. Dat pand wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Daarom moest de stichting het Triadome-gebouw verlaten.

Herontwikkeling Appelgaarde 2-4 en omgeving
Het kantoorgebouw aan de Appelgaarde maakt onderdeel uit van het project voor de herontwikkeling Appelgaarde 2-4 en omgeving. De gemeente gaat samen met projectontwikkelaar REB Projects de Voorburgse zijde van station Mariahoeve herontwikkelen tot een hoogwaardig stationsgebied met woningbouw.

Om het bouwen van woningen en maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen op de locatie van het kantoorgebouw Appelgaarde en het huidige P+R-terrein mogelijk te maken, moeten de hoogspanningskabels die parallel aan het spoor lopen ondergronds gebracht worden. Netbeheerder TenneT onderzoekt of dit haalbaar is. Als besloten wordt om de kabels ondergronds te brengen, gebeurt dat naar verwachting op z’n vroegst in 2027.

Ieder kind verdient een cadeau op 5 december
Wat in 2010 door twee moeders is gestart als een inzameling van nieuw en 'zo goed als nieuw' speelgoed voor kinderen voor wie een pakjesavond niet vanzelfsprekend is, is inmiddels uitgegroeid tot een stichting die kinderen (en hun ouders!) verspreid over Nederland blij maakt op 5 december. En de ambitie is groot, de komende jaren zal het aantal aanvragen voor een Sinterklaascadeaupakket blijven groeien en daarmee de activiteiten en samenwerkingen van Stichting Sintvoorieder1.

Nieuw pakhuis Sintvoorieder1