Op dinsdag 14 maart verzorgt Irma Nieuwenhuis tijdens de contactmiddag van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB LV) een presentatie over Godly Play.

De lezing begint om 14:00 uur en vindt plaats in de Koningkerk te Voorburg, Bruinings Ingenhoeslaan 4 (bus 23 en tram 2). Deelname is gratis. Ook niet leden van PCOB LV zijn van harte welkom.

Godly Play (www.godlyplay.nl) is een methode waarbij de verteller een Bijbelverhaal vertelt met behulp van beeldend materiaal en bijpassende handelingen. Na het verhaal stelt de verteller vragen die de deelnemer helpen om dieper het verhaal in te gaan, zich te verwonderen, verbinding te vinden met het eigen leven, daar woorden aan te geven of juist niet en om een spel te spelen waarin God ontmoet kan worden. Na het verhaal en het verwonderingsgesprek worden de deelnemers uitgenodigd een eigen vrije verwerkingsvorm te kiezen om bezig te gaan met dat wat hen bezighoudt, als eigen antwoord op het verhaal. Ten slotte is er een feestelijke afsluiting met iets lekkers, een spreuk, gebed of lied en een persoonlijke afscheidsgroet.