Oprichter van het Boekenhuis, Marianne Knijnenburg: “We zijn geweldig blij dat Wim van Horssen kwam vertellen over de activiteiten en vondsten van de Archeologische Werkgroep!"

"Heel leuk om het verhaal, letterlijk uit  het veld, te horen!”

Opgravingen AWLV
Wim vertelde allereerst over de opgravingen die de werkgroep in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft gedaan in en nabij de Voorburgse Schoolstraat. Bij die projecten zijn minstens zestig grote dozen met materiaal geborgen, die in de afgelopen jaren door de werkgroepsleden werden uitgewerkt. De resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd in het boek ‘Wonen en werken in de Schoolstraat in de 17e en 18e eeuw’.
 
Het eerste project was een onderzoek ter hoogte van Schoolstraat 31-33 van leerlooiersputten. Ze zijn tussen 1738 en 1810 gebruikt door de leerlooier Jean Nau en zijn zoon. Van 1987 tot 1990  heeft de werkgroep meer dan tien opgravingputten aangelegd op het binnenterrein tussen de Schoolstraat, Herenstraat en Voorhofstraat. Daarbij werd de loop van de Buursloot vastgelegd en werden de restanten van een steiger en stenen kademuur ontdekt. Die laatste wijzen erop dat de Buursloot ook gebruikt werd voor de aan- en afvoer van goederen.
 
Naar aanleiding van nieuwbouw van bakkerij Klink kon de werkgroep in 1992 ook achter Schoolstraat 3A onderzoek doen. Behalve riolen en putten kwam ook het keldertje van een bedstee aan het licht. De vondst onder het huisje van wel 18 kilo metaalslak wijst op de activiteit van een smid op die plaats. Achter het pand Schoolstraat 23, waarvan bekend was, dat het in de 17e en 18e eeuw een schippersherberg is geweest, zijn in 1990 de fundamenten van de stal opgegraven waar de beurtschippers eens hun paarden stalden.
 
Heden en toekomst
Wim vertelde dat opgravingen niet langer mogelijk zijn voor amateurs. Wanneer er archeologisch iets te verwachten is, moet dat nu wettelijk door professionele archeologen gebeuren. Soms krijgen vrijwilligers de gelegenheid mee te graven. Slechts een enkele keer krijgt de werkgroep als een terrein is vrijgegeven de gelegenheid zelfstandig te graven. Daardoor ligt het accent van de activiteiten van de werkgroep nu meer op ondersteuningen het geven van voorlichting. Tenslotte ligt er nog veel materiaal van vroegere onderzoeken in het depot, dat nader moet worden uitgewerkt. Dus er is archeologisch gezien nog genoeg werk aan de winkel.
 
Goede Doelen Boekenhuis Marianne
Goede Doelen Boekenhuis Marianne (genoemd naar Prinses Marianne van Oranje-Nassau) is gevestigd aan de Franse Kerkstraat 5a in Voorburg en is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur. De boeken zijn om niet verkregen, in het Boekenhuis werken uitsluitend vrijwilligers, de winst is voor goede doelen, bij voorkeur uit Voorburg of directe omgeving, met de ANBI-status.
De boeken zijn € 2,00 per stuk, of drie voor € 5,00. De extra mooie boeken, de specials, zijn er vanaf € 5,00. De webshop, gevuld met al bijna 3.000 boeken vanaf € 5,00, is te vinden op https://www.boekenhuismarianne.nl. 

(foto's: Michel Groen)

Lezing AWLV in Boekenhuis 2
Lezing AWVL in Boekenhuis 3