Dinsdag 30 mei is de laatste kans voor inwoners van Voorburg om een signaal af te geven over de plannen voor een HOV-tracé.
De gemeenteraad gaat dan een besluit nemen over het masterplan bereikbaarheid CID-Binckhorst.

Daarom lopen de verenigde bewonersorganisaties van het Stationsplein Voorburg naar de raadzaal aan de Herenstraat in Voorburg om hun zorgen aan te bieden over het voorliggende HOV-tracé aan burgemeester Martijn Vroom.

De bewonersorganisties worden hierbij ludiek aangevoerd door de Romeinse veldheer Corbulo.

Ze verzamelen op dinsdag 30 mei om 18:45 uur op Stationsplein. Vanwaar rond 19:00 uur vertrek richting de raadzaal aan de Herenstraat. De raadsvergadering over Masterplan CID Binckhorst start om 19:30 uur. Inwoners kunnen de vergadering volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. Spandoeken mogen niet mee naar binnen.

Besluit masterplan bereikbaarheid CID-Binckhorst
De gemeenteraad gaat 30 mei besluiten over het masterplan bereikbaarheid CID-Binckhorst. Er wordt een besluit genomen terwijl er nog veel zaken onduidelijk zijn en vragen niet beantwoord zijn èn zonder een ingebouwde stopknop. Het besluit zal grote nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van Voorburg-West, en maar heel weinig voordelen voor Leidschendam-Voorburg. Raadsleden, bezint eer gij begint! Vraag het college van B&W nu al te starten met het leefbaarder maken van de straten in Voorburg-West, daar is volgens de bewonersorganisaties geen HOV voor nodig.

Foto: Ap de Heus