Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
De lokale partij Hart voor Wassenaar is een petitie gestart om de Wassenaarse gemeenteraad ervan te overtuigen dat de bevolking van de Zuid-Hollandse gemeente niet zit te wachten op een kleinere groene bufferzone tussen Vliegkamp Valkenburg en Wassenaar dan eerder was afgesproken.

Verkleining groene zone
Op voormalig militair vliegveld Valkenburg staan vijfduizend woningen gepland. Die zouden volgens Hendrickx 25.000 autobewegingen per dag met zich mee brengen. De voorman van Hart voor Wassenaar trekt nu aan de bel, omdat in weerwil van wat vorig jaar maart was afgesproken met de gemeente Katwijk, de geplande groene zone tussen Valkenburg en Wassenaar in nieuwe stukken is teruggebracht van 1500 naar 900 meter.

Dit zou het College van B&W hebben afgesproken met Katwijk, Rijk en de eigenaar van Valkenburg, zonder de gemeenteraad hierin te kennen. Ook zou er volgens de nieuwe stukken een start/landingsbaan voor drones, dicht tegen Wassenaar aan worden gebouwd.

Volgende raadsvergadering
De gemeenteraad beslist volgende week dinsdag over de plannen. Henri Hendrickx beoogt nu voor die tijd zoveel mogelijk gelijkgestemde dorpsgenoten de petitie te laten tekenen die hij is gestart, teneinde overige raadsfracties over te halen, dit plan af te stemmen en naar de prullenbak te verwijzen.
"De afgelopen 10 jaar was de raad zeer eensgezind en unaniem over de buffer van 1500 meter. Er zijn meerdere besluiten over genomen. Nu gaat het er om of die langdurige eensgezindheid ook de finale test zal doorstaan en de hele raad dit voorstel zal afwijzen."