Login

Home

Nieuws

Radio

Televisie

Nieuws uit Wassenaar
In Raadhuis De Paauw vond donderdag 9 januari de nieuwsjaarsreceptie van de gemeente Wassenaar plaats. Burgemeester Leendert de Lange hield zijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Wassenaar.

In zijn toespraak bedankte Leendert de Lange alle hulpverleners voor hun inzet tijdens de afgelopen jaarwisseling. De jaarwisseling in Wassenaar verliep relatief rustig, wel vindt de burgemeester het jammer dat er voor duizenden euro's aan vernielingen zijn aangericht. Over een mogelijk vuurwerkverbod in Wassenaar laat De Lange zich niet uit in zijn nieuwjaarstoespraak. Buurtvereniging Kerkehout wordt wel als voorbeeld aangehaald voor een mooie samenwerking in de wijk door de gezamelijke organisatie van een vreugdeveur en vuurwerkshow. De Lange blikte terug op zijn eerste half jaar als burgemeester van Wassenaar en blikte vooruit op de viering van 75 jaar vrijheid, waar ook in Wassenaar in 2020 uitgebreid bij stil wordt gestaan. Verder gaat de gemeente zich het komend jaar inzetten voor de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Wassenaar: zelfstandig en verantwoordelijk’ en worden er stappen gezet om samen met collega-burgemeester Pauline Bouvy-Koene, het college van Voorschoten en de twee gemeenteraden te komen tot een doorontwikkeling van de werkorganisatie Duivenvoorde, de ambtelijke organisatie van beide gemeenten.

De hele tekst van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Leendert de Lange, uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 9 januari 2020:

Gewaardeerde gasten,

Namens de gemeente Wassenaar heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. We zijn weer terug in Raadhuis de Paauw. Zoals u heeft gezien is de restauratie aan de buitenkant in een eindfase. We zullen nog even geduld moeten hebben om de okergele zandsteenkleur in het zomerlicht te zien stralen. Dit geschenk voor Wassenaar is echter te mooi om het niet alvast met elkaar een beetje uit te pakken. Na de zomer gaan we dit samen met onze inwoners vieren.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wens ik u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2020. Het is voor mij een groot genoegen om als uw burgemeester hier vandaag te staan. De afgelopen zes maanden heb ik ervaren als een warm Wassenaars welkom. Dank voor al die mooie gesprekken en ontmoetingen. Via uw verhalen ervaar ik nog sterker wat er leeft in ons mooie dorp. Het voelt als thuis komen en dat is het gelukkig ook echt het geval na onze verhuizing vlak voor de kerst.

Also a warm welcome to the ambassadors, diplomats and other international guests. Thank you for your presence at this New Year’s reception. I wish you all a very happy New Year. I am proud to welcome you as your new mayor. A ‘gezellig’ Wassenaar welcome: ‘a home away from home’. I look forward to further strenthening our relationship this year. A very special year. This year we commemorate the end of World War II and celebrate 75 years of freedom.We have to be grateful for and realise how valuable it is to have been living in freedom for the past 75 years. And to whom we owe our freedom. In 2020 we will remember en celebrate this together.

We all, gathered here in this room, we all share the responsibility of passing on that freedom to future generations.

I will continue in Dutch.

Dames en heren,

‘Als wij niets doen wie dan?’ Dit is de pakkende titel van het hoofdlied uit de succesvolle musical Soldaat van Oranje. Al vele jaren wordt vlak naast Wassenaar in de theaterhangar op het voormalige vliegkamp Valkenburg dit lied gezongen. Het vertelt het verhaal over de Nederlandse verzetsstrijder en schrijver Erik Hazelhoff Roelfzema. Iemand die met gevaar voor eigen leven opstond voor de vrijheid. Tot de dag van vandaag is hij sterk verbonden met Wassenaar. Zo heeft de Soldaat van Oranje zijn laatste rustplaats gevonden bij het oorlogsmonument aan de Schouwweg. Dit jaar vieren wij 75 jaar vrijheid. Het is goed te beseffen hoe bijzonder het is om al 75 jaar in vrijheid te kunnen leven. Volop te laten zien aan wie wij onze vrijheid te danken hebben. In Wassenaar staan wij hier ook uitgebreid bij stil. 27 januari met de Holocaust herdenking in Wassenaar en 27 februari met de herdenking bij het strand, de Wassenaarse Slag, waar Franse commando’s sneuvelden.

Daarnaast werkt de gemeente samen met Historische Vereniging ‘Oud Wassenaar’ aan een namenboek, waarin alle namen van de Wassenaarse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog komen te staan en een prominente plek krijgt in ons dorp. En de start van een initiatief vanuit de raad de projectgroep “Stolpersteine” met het realiseren van het plaatsen van de eerste stenen in 2020. Op dit moment wordt met de Oranjevereniging, ondernemers en andere betrokken Wassenaarders gewerkt aan een passend programma tijdens Bevrijdingsdag op de Berkhei. Een dag vol vrijheid en voor iedereen, over de generaties heen.

De gemeente heeft een speciaal email-adres geopend, waar u uw vragen en/of initiatieven naar toe kunt sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Doe mee.

‘Als wij niet doen, wie dan? Is wat mij betreft ook een oproep om vandaag de dag niet onverschillig te zijn. Wie staat erop en ziet om naar een ander? In Wassenaar zijn er gelukkig heel veel mensen die zich als vrijwilliger inzetten bij tal van sportverenigingen, culturele initiatieven, maatschappelijke organisaties, wijk- en buurtverenigingen en serviceclubs. Dat is van grote waarde en maakt ons veilige groene dorp zo prettig om in te wonen, werken en te ontspannen. De vergrijzing wordt te vaak neergezet als een probleem. Dit doet echter helemaal geen recht aan een grote groep vitale dorpsgenoten die een belangrijke bijdrage leveren aan ons fijnmazige sociale netwerk. Met elkaar hebben we wel een uitdaging om met steeds drukkere agenda’s nieuwe vrijwilligers te vinden. Hier zullen we met elkaar de schouders onder moeten zetten. Jong, gezin, grijzer of expat. We hebben iedereen nodig. Wassenaar zijn we per slot van rekening samen.

In de afgelopen dagen is er volop debat over hoe we om moeten gaan met vuurwerk en hufterig gedrag tijdens oud en nieuw. In Wassenaar hebben we een relatief rustige jaarwisseling gehad. Ik wil alle hulpverleners dan ook hartelijk danken voor hun inzet om alles ordelijk te laten verlopen. Ik baal er echter enorm van dat er in ons mooie dorp voor 10.000 euro schade is aangericht aan verkeersborden, prullenbakken, speeltoestellen en een houten brugdek dat moet worden vervangen. Daders zijn helaas lastig te vinden. Toch is het de inspanning waard om ze op te sporen, te berechten en straffen en de kosten te verhalen. Het sterkt mij wel in de gedachte dat het anders moet en ga hier dan ook over in gesprek met de wijk en buurtverenigingen en de raad. Wat mij betreft heeft het Kerkehout dit jaar laten zien dat het ook anders kan. Dit vergunde vreugdevuur is goed verlopen. En door het initiatief van een aantal buurtbewoners heeft de wijk genoten van een indrukwekkende collectieve vuurwerkshow. Gewoon door de wijk betaald en geregeld. Complimenten en wat mij betreft verdient dit navolging.

Het volgende wat mij betreft niet. Wanneer we niet meer als gewone verstandige mensen met elkaar in gesprek gaan. Burenruzies uitvechten via juridische procedures. Dit zichtbaar wordt via een zorgelijke groei van het aantal verzoeken tot openbaarmaking waardoor stapels documenten moeten worden nageplozen. De gemeente die steeds meer als scheidsrechter moet optreden. Dit soort trajecten kennen aan het eind van de dag alleen maar verliezers. Laten we in het nieuwe jaar wat meer de verbinding zoeken. Ga een gesprek aan en luister ook naar een ander. Samen los je zoveel meer op dan in je eigen gelijk te blijven hangen.

Dit vraagt ook om een gemeente die de dienstverlening aan haar inwoners centraal heeft staan, vragen tijdig beantwoordt en werkt vanuit het principe van vertrouwen. Gaat dit altijd goed? Nee, natuurlijk niet. Gelukkig gaat er wel heel veel goed. Ik spreek dan ook graag de waardering uit voor onze mensen in Wassenaar en Voorschoten die hier dagelijks werk van maken. In een tijd van een krappe arbeidsmarkt is het een stevige uitdaging om medewerkers aan je te blijven binden en nieuwe talenten aan te trekken. Het creëren van bestuurlijk en politieke rust en het geven van helderheid helpt hierbij. Oftewel minder gedoe en meer doen! Samen met mijn collega, burgemeester Pauline Bouvy-Koene, het college van Voorschoten en de twee gemeenteraden zetten we stappen om te komen tot een doorontwikkeling van de werkorganisatie. Dit doen we door meer opgave gericht te werken, via programma’s en waar dat nodig is ervaren medewerkers in te zetten die toegewijd voor de gemeente Wassenaar of Voorschoten werken. Hierbij willen we nadrukkelijk ook gebruik maken van alle kennis die aanwezig is bij heel veel betrokken inwoners. Van buiten naar binnen, met elkaar, vanuit het algemeen belang en met een democratische legitimatie vanuit de gemeenteraad.

Dames en heren,

Dit jaar is halverwege de bestuursperiode. In juni vorig jaar heeft onder leiding van mijn voorganger Frank Koen de raad een stevige agenda geaccordeerd om de realisatiekracht te versterken. Om dit voor elkaar te krijgen is het programma Wassenaar 2030 geïntroduceerd. Niet het zoveelste nieuwe rapport, maar zes praktische toekomstgerichte programma’s die moeten leiden tot de uitvoering van het coalitieakkoord: ‘Wassenaar: zelfstandig en verantwoordelijk’. In november heeft de raad de sluitende meerjarenbegroting vastgesteld. Hierin staan investeringen die vanaf dit jaar zichtbaar worden in het dorp. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe gymzaal aan de Burmanlaan, een vernieuwde sporthal bij de Kievieten, een impuls aan het winkelgebied met een centrumplan, een nieuwe strandpost voor de Wassenaars Reddingsbrigade, herstel van de kades langs het Havenkanaal en een nieuwe woonvisie. Denken in mogelijkheden en bouwen aan een solide basis. Daarnaast ook een dorp in beweging waar geïnvesteerd wordt in een verkeersonderzoek en het tegengaan van sluipverkeer, de versterking van het sociaal domein, een nieuw subsidiekader, evenementen- en cultuurbeleid, de uitwerking van lokale klimaattafel en een inclusief Wassenaar waar iedereen meedoet.

Voor de realisatie van veel van deze onderwerpen hebben we de regio, provincie en rijk hard nodig. Werk aan de winkel om de Waarde van Wassenaar nog beter over het voetlicht te krijgen in de Metropoolregio en waar mogelijk een brug te slaan richting de Leidse regio. Dames en heren,

“Als wij niets doen wie dan?’ De Waarde van Wassenaar is te groot om niets te doen. Ik kijk er dan ook naar uit om met u allemaal in het nieuwe jaar aan de slag te gaan om verder te bouwen aan ons veilige, groene internationale dorp.

Ik wens u allen een mooi 2020 toe. En als u straks weer met elkaar het glas heft, dat kan ook alcohol vrij. Maar het is uiteraard aan u om daar een keuze in te maken.

Ik wens u een gezellige voortzetting van deze avond.
Algemene correspondentie Midvliet
 Postbus 1042
 2260 BA Leidschendam

 Studioadres
 Damlaan 35a
 2265 AL Leidschendam

 

Telefoon Studio:  070-3202266
 Redactie:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Midvliet:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:                www.midvliet.nl
 
 
 Radio
 Ether 107.2 en 107.9 FM
 Analoog via Ziggo: 92.9 FM
 Digitaal via Ziggo:916
 Of via de livestream

 Televisie
 Digitaal via Ziggo: kanaal 41
 Of via de livestream  

 

 

 Adverteren   
 Vacatures