Een zelfstandig Wassenaar kan op brede instemming in de gemeenteraad rekenen. Een eigen ambtelijke organisatie zien raadsleden echter wel als een flinke uitdaging.

Binnen budget
Het college van burgemeester en wethouders stelt dat het uittreden uit de Werkorganisatie Duijvenvoorde een nog onbekende eenmalige kostenpost oplevert. Het structurele uitgavenniveau van de toekomstige zelfstandige ambtenarenorganisatie blijft volgens het college binnen de bestaande budgetten.

Flinke uitdaging
Een toekomstbestendige organisatie waar mensen graag werken is volgens Fred Wijn (Lokaal Wassenaar!) een flinke uitdaging. Hij benoemt zijn zorgen over het kennisniveau van de toekomstige zelfstandige organisatie. “Een sluitende begroting en een kroonbenoemde burgemeester.”, noemt Ritske Bloemendaal (D66) essentieel, maar ook hij is bezorgd over de interne kennis. Hij zegt daarover: “Nu Wassenaar werkt aan een zelfstandige eigen organisatie is dit het moment om de juiste kennis aan boord te nemen.”.

Regieorganisatie
“Een zelfstandig Wassenaar met een kroonbenoemde burgemeester en een eigen ambtelijke organisatie is mooi”, vindt Ronald Everhard (CDA), terwijl hij bekent dat dit de reden is dat hij de gemeenteraad in wilde. Ook de fractie Mulder vindt bij monde van Hans Mulder, de ontvlechting een goede stap. Het brengt de ambtenaren terug naar de gemeente, maar de fractie heeft wel zorgen over toekomst en verwacht een behoorlijke incidentele kostenpost. “De ontvlechting van de ambtelijke organisatie is één grote stelpost. We weten nog niet wat er op ons af komt”, zegt Aart van Sloten (GroenLinks).

Ramp
“De ontvlechting van de werkorganisatie Duivenvoorde wordt een ramp. Essentiele ambtelijke kennis verdwijnt en efficiency van een gezamenlijke organisatie gaat verloren”, betoogt Ben Paulides. “Hoe kunnen wij als raad nu ja zeggen tegen een splitsing, terwijl alle consequenties niet in beeld zijn gebracht?”, stelt hij een retorische vraag. Uit onbekende bronnen weet hij te melden dat het college een regieorganisatie van 35 ambtenaren wil. “Met deze ontvlechting gaan we hard op een fusie met Den Haag af.”