Voor de komende jaren moet de gemeente Wassenaar flink bezuinigen. Er moeten voor de komende drie jaar ruim één miljoen euro aan structurele beleidskeuzes gemaakt worden, zo is te lezen in de vandaag vastgestelde begroting.

De begrotingsvergadering stond onder leiding van burgemeester de Lange. Voor het eerst waren interrupties tijdens de betogen in de eerste termijn toegestaan. De burgemeester wil een levendiger debat rondom het vaststellen van de begroting. In de praktijk werd echter weinig gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid.

Stevig verschil van mening
In de raadsvergadering van dinsdag 27 oktober gaven negen van de tien fracties hun algemene beschouwingen over hun visie op de gemeentelijke begroting en de plannen van het college. De discussie in de Wassenaarse raad spitst zich toe op de vraag of de begroting echt sluitend is of juist niet. Coalitie en oppositie verschillen hierover van mening.

Stevige kritiek vanuit de oppositie klinkt op het inzetten van financiële middelen voor veel investeringen. ‘Op deze manier is de begroting van Wassenaar niet sluitend en gaan we hard af op een grote schuld’, opent Henri Hendricks (HvW). Het plan van het college om liquide middelen in voorzieningen om te zetten, krijgt dezelfde kritiek. Hij waarschuwt voor de voor Wassenaar waarschijnlijk nadelige herijking van het gemeentefonds. Ook GroenLinks voorman Aart van Sloten noemt de begroting net niet sluitend met veel risico’s en stelposten.

Laurens van Doeveren (VVD) waardeert de helderheid van de begroting en geeft complimenten aan de ambtenaren die de coronacrisis het hoofd bieden en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het coalitieakkoord op schema houdt. “De eerder vastgestelde verhoging van de OZB is niet te vermijden”, betoogt Fred Wijn (Lokaal Wassenaar!).

Uitgaven Jeugdzorg zorgelijk
De uitgaven voor Jeugdzorg zien de fracties als zorgelijk. Als landelijke compensatie wordt er rekening gehouden met bijna 700.00 euro. CDA-fractievoorzitter Ronald Everhard stelt: “Met de Jeugdzorg zijn we terug bij af. We kunnen niet alle voorzieningen gaan sluiten om de Jeugdzorg te kunnen betalen. Hier moet meer gebeuren.” “We zijn het eens met het samen werken met andere gemeenten richting het rijk, maar dat wil nog niet zeggen dat het rijk ook extra geld ter beschikking gaat stellen”, benadrukt Jan van Noort (PvdA).

Onduidelijk is het welke beleidskeuzes gemaakt gaan worden om de structurele tekorten vanaf 2022 op te gaan lossen. “Het college steekt de kop in het zand.”, vat Hendricks de begroting samen. Het college zal met plannen komen om een heldere discussie te voeren welke taken de gemeente zal (blijven) uitvoeren. De verschillende fracties willen snel aan deze discussie beginnen.

De begroting is desondanks met een duidelijke meerderheid aangenomen.

Foto: Gemeente Wassenaar