Het college van Wassenaar blikt halverwege de periode terug op de doelen die vanuit de coalitie zijn gesteld. De verschillende onderdelen zijn in de afgelopen periode in infographics weergegeven. Nu is de gehele ‘Midterm review’ in magazinevorm beschikbaar.

Stabiel en zelfbewust bestuur
In het coalitieakkoord “Wassenaar: Zelfstandig en verantwoordelijk” is de wens om Wassenaar een zelfstandige gemeente te houden met een kroonbenoemde burgemeester, uitgesproken. De belangrijke voorwaarde daarvoor werd het verbeteren van de bestuurskwaliteit genoemd. Deze ‘midterm review’ komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester. Het college spreekt uit dat zij de wens hebben dat De Paauw een ‘Volwaardig bestuurscentrum’ zal worden.

115 doelstellingen
Van alle doelstellingen hebben 99 de groene status. Dat wil zeggen dat deze doelstellingen op de juiste koers liggen of al gerealiseerd zijn. Voor betrokkenen is het wel goed om te weten dat de groene status nog niet automatisch betekent dat de inwoners van Wassenaar er al iets van merken.

De coalitie heeft een investeringsplan voor de komende 20 jaar ontwikkeld. Een van de grote projecten is het ontwikkelen van een multifunctionele sporthal ter vervanging van de Schulpwei en de Kievitenhal. De planvorming is op streek, maar de gemeente zoekt nog naar een oplossing voor de gewenste woningen. De gemeente zoekt nog steeds naar een weg om met een eenmalige investering de theaterfunctie te behouden, zonder behoud van de jaarlijkse subsidie. Varianten voor het herontwikkelingen van de Warenar zullen uitgaan van het toevoegen van woningen.

16 doelstellingen achter op schema
Met de coronacrisis zijn een aantal doelstellingen achter op schema geraakt. Een nieuwe samenwerking opzetten tussen bijvoorbeeld de peuterspeelzalen en de kinderdagopvang, is nu eenmaal lastiger met de huidige beperkende maatregelen. In 2020 is de Open monumentendag niet doorgegaan. Het zijn open deuren dat deze doelstellingen niet zo zijn gelopen zoals vooraf bedacht.

De gemeente heeft echter geen budget en geen capaciteit beschikbaar om het in 2019 aangekondigde groenonderhoud op te pakken. Binnen de beschikbare middelen en met de beschikbare capaciteit wordt gewerkt aan een manier om meer invulling te geven aan het feit dat Wassenaar de gemeente is met de meeste biodiversiteit van Nederland.

Groen en schoon
De ‘Midterm review’ meldt echter ook dat in het eerste kwartaal van 2020 twee initiatieven op de Seringenlaan en de Oostdorperweg tot uitvoering gekomen onder de noemer ‘Meedoen met groen’. Voor verschillende plekken in de gemeente zijn er ook alweer nieuwe initiatieven voor groen adoptie aangemeld. Dit jaar zal de 5e editie van de ‘Groene Paauw’ plaatsvinden.

De gemeente is een serieuze partner en aandeelhouder in Avalex. Het college vervult een actieve rol binnen het bestuur en het opdrachtgeversoverleg van Avalex. Met Avalex zijn afspraken gemaakt om afval op te halen bij scholen, winkelcentra en andere drukke locaties buiten de piekmomenten van verkeer om. Indien Avalex onvoldoende zou presteren, zal het college actief samen de partners de alternatieven voor afvalverwerking onderzoeken. Het college ziet geen aanleiding om een dergelijk onderzoek op te starten.


wassenaar een dorp in beweging