Het Wassenaarse college heeft dinsdag tijdens een onlinesessie met de pers een magazine met de Midterm Review gelanceerd.

In het magazine geeft het college van B&W een overzicht van geleverde prestaties op de helft van de collegetermijn. De presentatie stond onder leiding van burgemeester Leendert de Lange.

Tussenrapportage
De Midterm Review is samengesteld door het Wassenaars college met hulp van Ad Riem en Tiny van der Feltz-Huisken. Hierin staan zes programma’s opgesomd waarvoor elk lid van B&W (burgemeester en vijf wethouders) verantwoordelijk is.

Het is een tussenrapportage van de uitvoering van projecten, als onderdeel van het coalitie-akkoord, die al in de zomer van 2020 gepresenteerd had moeten worden: precies halverwege de collegeperiode. Tijdens de presentatie passeerden enkele filmpjes de revue, waarin de zes pijlers van het beleid van het college (zie onderin dit artikel voor de linkjes)

Diverse partijen
Een hoofdrol in een van de filmpjes was weggelegd voor Ad Riem, bestuurder van voetbalclub Blauw Zwart, die het onderwerp ‘Wassenaar in Beweging’ voor zijn rekening nam. Hierin kwamen de nieuw te bouwen sporthal en de verwording van het clubgebouw van Blauw Zwart tot buurthuis van de Toekomst ter sprake. 

Tiny van der Feltz-Huisken was het vervolgens die in het filmpje een voorname rol speelde over de plannen om van het centrum van Wassenaar een levendig centrum te maken. Participatie van de gemeente, winkeliers, pandeigenaren en natuurlijk bewoners heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de plannen.

Nog veel werk
In het magazine geven prominente dorpsgenoten, leden van het college en gemeenteraadsleden een terugblik op de afgelopen twee jaar. Het blad zal volgens het college onder verschillende partijen worden verspreid “in een goede oplage”, maar bijvoorbeeld ook bij de bibliotheek komen te liggen.

“Er ligt voor het Wassenaars college nog heel veel werk”, was de slotzin van burgemeester De Lange aan het einde van de presentatie. “ Het college begint nu aan de tweede helft van hun periode. “We hopen dat over twee jaar af te sluiten met een mooie derde helft”, grapte de burgervader in voetbaltermen.

Kijk hier naar de tekst van de Midterm Review


Sport & Welzijn


Energiestrategie


Veiligheid, natuur & internationaal dorp


Sporthal en dienstverlening


Groene Zone, Paauw en Valkenburg


Centrum en mobiliteit