De gemeenteraad van Wassenaar heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond de startnotitie voor woningbouw op de locatie van de Den Deylschool unaniem aangenomen. Dat betekent dat de gemeenteraad geld heeft vrijgemaakt om een startnotitie voor dit traject te gaan schrijven.

Paul Ronke (VVD) pleit voor een zo ruim mogelijk onderzoek naar woningbouw op de Den Deylschool-locatie. Niet alleen focussen op appartementen, maar ook onderzoeken of een combinatie van eengezinswoningen en appartementen mogelijk is. Hij benadrukt het belang van de woningen in de categorie ‘middenkoop’ en ‘middenhuur’, want daar is in Wassenaar behoefte aan.

Ritske Bloemendaal (D66) vindt het voorstel wel spannend in aanloop op de voorstellen die in het voorjaar zullen komen. Van Wim Koetsier (CDA) mag er ook een woonlaag bij en hij wil een breed gedragen ontwikkeling met draagvlak in de buurt. Henri Hendrickx (HvW) vindt het jammer dat het dictaat van woningbouw prevaleert. Hij wil een bredere discussie dan alleen woningbouw en dat er meer wordt bekeken dan appartementen met drie woninglagen.

In het voorjaar komen nog meer woningbouw voorstellen naar de raad, zoals de locaties Kerkehout en de Gemeentewerf. Wethouder Hubert Schokker komt in maart of april met ontwikkelscenario’s, zodat Kerkehout, de Gemeentewerf en Den Deijlschool-locatie in samenhang besproken kan worden door de raad. De woonvisie vormt het uitgangspunt van deze plannen.

Foto: Arthur Krijgsman via Pexels