Burgemeester de Lange komt op korte termijn met een voorstel naar de gemeenteraad om het carbid schieten in Wassenaar te verbieden. Het voorstel volgt op het landelijk verbod op vuurwerk.

Burgemeester de Lange benadrukt dat dit landelijke besluit belangrijk is om de zorg te ontlasten. De maatregelen voor corona mogen wat hem betreft niet als gevolg hebben dat een nieuwe traditie in Wassenaar geĆÆntroduceerd wordt.

De Lange kondigde dit voorstel nog voor de collegebehandeling komende dinsdag aan in de raadsvergadering, omdat hij aangeeft de termijnen voor de behandeling in de eerstvolgende commissie niet te kunnen halen. De burgemeester wil het voorstel wel op korte termijn behandeld hebben in de eerstvolgende raadsvergadering.

Foto: Roel Drievers (via Flickr)