Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
Tijdens de nieuwjaarstoespraak van plaatsvervangend voorzitter John Spring in 't Veld zijn twee leden in het zonnetje gezet. Op de Algemene Ledenvergadering van de Badmintonclub Wassenaar in september heeft het bestuur toestemming gekregen om twee ereleden te benoemen.

De nieuwjaarsreceptie was daarvoor een mooie gelegenheid. Peter Akerboom en Rob Beuk hebben de laatste 30 jaar zo ontzettend veel voor de vereniging gedaan op diverse gebieden, dat de benoeming tot erelid een logisch gevolg was. Peter en Rob ontvingen een mooi boeket bloemen en de bijzondere oorkonde, gemaakt door kunstenaar Hans Gussekloo.

badmintonclub wassenaar