Burgemeester de Lange komt op korte termijn met een voorstel naar de gemeenteraad om het carbid schieten in Wassenaar te verbieden. Het voorstel volgt op het landelijk verbod op vuurwerk.
De gemeenteraad van Wassenaar heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond de startnotitie voor woningbouw op de locatie van de Den Deylschool unaniem aangenomen.
In het RTL4-programma 'Kopen Zonder Kijken' was maandagmiddag het Wassenaarse gezin van Kelly en Ricardo te zien.
De gemeente Wassenaar is weer volop bezig met het weghalen van gevallen blad van de straten, fietspaden en trottoirs.
Advocaat Sébas Diekstra wil niet alleen voor die partij in de Tweede Kamer komen, hij gaat ook meehelpen een afdeling van de partij op te zetten in het villadorp.
Een grote stap richting een eigen gemeentelijke organisatie is door de twee colleges gezet.
De gemeente Wassenaar stopt met het geven van eenmalige subsidies.
ZonnepaneelWassenaar telt veel grote daken die te benutten zijn voor grootschalige opwek van zonne-energie. Een dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen kan financieel voordeel opleveren. Hierover gaat het webinar dat de gemeente Wassenaar organiseert.
Het Hertenhuisje op Landgoed Backerhagen in Wassenaar staat inmiddels te koop aangeboden op makelaarswebsite Funda.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de politieke uitspraak “Nederland moet van het gas af“ wel heel veel stof heeft doen opwaaien.
De gemeente Wassenaar organiseert woensdag 25 november organiseert een webinar over het verkeer in Wassenaar; ‘Blik van de weg’.
De gemeente Wassenaar heeft vorige week met een groot aantal partijen in het dorp een lokaal sportakkoord ondertekend.