Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
Vrijdag 11 januari start in Bibliotheek Wassenaar de hoorcollegereeks ‘Macht en onmacht: de Romeinse Republiek’ door Fik Meijer. Tijdens de colleges worden de binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen op de voet gevolgd. Prof.dr. Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

In januari start Bibliotheek Wassenaar met een nieuwe cursus 'Basiscursus voor de computer'. Deze cursus is vooral bestemd voor diegenen die nog geen enkele ervaring met een computer hebben. De docenten van het Leercentrum Wassenaar nemen u aan de hand mee in de kennismaking met de computer.

Vorige week is Filmhuis Wassenaar tot de ontdekking gekomen dat in het filmreserveringenbestand meerdere dubbele boekingen zijn ontstaan of boekingen zelfs verloren zijn gegaan door serverproblemen. Met veel uitverkochte films is dat voor de filmbezoekers natuurlijk een vervelende zaak.

De jaarwisseling lijkt in Wassenaar rustig te zijn verlopen. Dit in tegenstelling tot sommige omliggende gemeenten.

"Het verkiezingsjaar 2018 is voorbij en dat geeft aanleiding voor de PvdA-fractie om de balans op te maken over de politieke ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar. De politieke rust is teruggekeerd en de lasten voor de inwoners werden tot het minimum beperkt. Diverse voorzieningen die dreigden te verdwijnen konden door interventies van de PvdA overeind worden gehouden zoals bijvoorbeeld het amateurtoneel, de boksschool en de jeugdledensubsidie voor sportverenigingen.

Het gebied rondom het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg wordt een innovatief woonwerkgebied. Daarover hebben de provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Wassenaar en Katwijk nieuwe afspraken gemaakt.

Afgelopen augustus maakte Marco van Leeuwen bekend dat hij per 1 januari ging stoppen met Wassenaarders.nl. Inmiddels is duidelijk dat er een opvolger gevonden is. Marco van Leeuwen zegt hierover: "In het artikel heb ik alle beweegredenen genoemd voor het feit dat ik per 1 januari  ga stoppen en ik zal ik hier verder niet over uitweiden."