Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
Vorige week was de kick-off van de week van de Pleegzorg. Sportverenigingen in Wassenaar werden opgeroepen om een sporthek ter beschikking te stellen voor een oproep voor pleegouders. Er kwamen verschillende reacties. Wethouder Inge Zweerts de Jong hing bij Sportvereniging De Kieviet het eerste spandoek op. Ook werden pleegouders in Wassenaar verrast met een boeket bloemen als blijk van waardering.

Lia de Ridder, wethouder van Communicatie in Wassenaar is tevreden over de opkomst bij de Klimaattafel. Afgelopen dinsdag is er een begin gemaakt om ideeën om te gaan zetten in uitvoerbare projecten met betrekking tot de vereiste CO2 vermindering. Omdat deze opgave de hele samenleving aangaat was er een oproep voor geïnteresseerden.

Op maandag 19 november hielden de vrienden van Wassenaar een bijeenkomst in de Warenar, waarbij alle wethouders en burgemeester Koen waren uitgenodigd om een toelichting te geven op hun portefeuille en de invulling daarvan zoals afgesproken in het coalitie-akkoord.

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voor cultureel erfgoed Rik Janssen heeft maandag 19 november de jonge vaklieden in het zonnetje gezet die helpen bij het restaureren van Huize De Pauw, het voormalig raadhuis van Wassenaar. Janssen overhandigde hen een passend cadeau: een boek over het restaureren van monumenten. De jonge vaklieden doen bij De Paauw praktijkervaring op met het restauratieambacht.

Afgelopen zondag waren er ju-jutsu wedstrijden voor de jeugd bij Budocentrum Junansei in Voorschoten. De wedstrijden waren in het tachi waza, dat staat voor het 'staande gevecht'.

Een grote delegatie van het gemeentebestuur van Wassenaar heeft op dinsdag 13 november jongstleden met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit en gedeputeerde J. Baljeu (portefeuille bestuur) gesproken over Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio. In dat gesprek is duidelijk geworden dat het gemeentebestuur van Wassenaar er vertrouwen in heeft om in samenspraak met de provincie, haar ambities als zelfstandige gemeente en als verantwoordelijke partner in de regio waar te maken. De provincie en Wassenaar zullen hierover nadere afspraken maken. Gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, en de commissaris van de Koning zijn het eens dat bij het verder vormgeven en uitwerken van deze ambities een kroonbenoemde burgemeester past.

Op vrijdag 16 november komen de leerlingen van groep 8 van de Nutsschool in Wassenaar naar de studio van Midvliet. Daar gaan ze leren hoe een radioprogramma gemaakt wordt en hoe televisieprogramma’s tot stand komen. Ze gaan aan den lijve ondervinden wat presentatoren, regisseurs, redacteurs, cameramensen, technici, nieuwslezers etc. doen.