Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
De gemeente Wassenaar gaat komend jaar nog meer doen om de voorzieningen in het dorp toegankelijk te maken voor inwoners met een beperking. Voorafgaand aan de Week van de Toegankelijkheid (7-11 oktober) lieten wethouders Lia de Ridder (Wmo) en Inge Zweerts de Jong (Welzijn) de gemeenteraad zien hoe zij het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap opnemen in de uitvoeringsplannen.

De gemeente Wassenaar start met een pilotprogramma om energiebesparende inwonersinitiatieven extra te ondersteunen. In dit programma krijgen drie initiatiefnemers hulp van een buurtbegeleider om hun eigen energiebesparende actie met buurtgenoten naar een nog hoger plan te tillen.

De gemeenteraad van Wassenaar geeft brede steun aan het voorstel om De Paauw in eigendom te houden zodat het bestuurscentrum kan blijven en het park vrij toegankelijk blijft. Tijdens de raadscommissie Fysieke Leefomgeving schaarde het merendeel van de fracties zich achter het voorstel van B&W.

Tijdens een testrit op het circuit van Hidden Valley is zonneauto NunaX van het Vattenfall Solar Team hard in aanraking gekomen met de vangrail. De coureur maakt het goed, maar er is flinke schade aan de auto.

Wethouder Lia de Ridder ging tijdens Nationale Ouderendag mee met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) op signalerend huisbezoek bij mevrouw Van Deursen. Dit bezoek wordt ook wel het 78+ gesprek genoemd. Het bezoek is voor de SMOW een gelegenheid om te vertellen over de voorzieningen die er in Wassenaar zijn en om te vragen naar de behoeften van de oudere. Nationale Ouderendag is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.

Allround artieste Joke Bruijs was zaterdag 5 oktober jl. te gast in het programma 'Bekende streekgenoten' van Midvliet FM. De uitzending vond plaats vanuit de sfeervolle foyer van theater De Warenar te Wassenaar.

Tijdens de eerste weekendafsluiting van de N44/A44 in Wassenaar is gebleken dat er een aantal knelpunten waren. Met Rijkswaterstaat, de aannemer en andere betrokkenen zijn deze knelpunten geanalyseerd en zijn de volgende maatregelen getroffen om deze knelpunten aan te pakken. Ook heeft de gemeente vanuit de buurt- en wijkverenigingen opmerkingen gekregen. Hun vragen en wensen zijn zoveel mogelijk opgenomen in de aanvullende maatregelen. Rijkswaterstaat zorgt voor deze aanpassingen.