Op donderdag 22 oktober bereikte de Haagsche Scheidsrechters Vereniging het trieste bericht dat erelid Simon van Aken is overleden. Van Aken leed aan COPD.

Maandag jl. had de voorzitter van de HSV nog een gesprek met hem, waarin hij aangaf dat het einde naderde. Simon van Aken werd geboren op 22 april 1935 en was sedert 1 juni 1959 lid van de HSV. Hij was dit jaar één van de jubilarissen. Simon van Aken maakte zich op vele fronten verdienstelijk voor zowel de HSV als de KNVB.

Van Aken was niet alleen scheidsrechter, maar vervulde ook de rol van docent en rapporteur en werd in 1968 lid van het bestuur. Hij is enige tijd correspondent geweest voor het blad “De Scheidsrechter”.
Naast alles wat hem bezig hield, was Simon jarenlang één van de vaste bezoekers bij het kaarten.

Een paar feiten:
1984 de zilveren KNVB-speld 25 jaar scheidsrechter
1985 Lid van verdienste voor diverse taken binnen onze HSV, zoals organisatie van opfriscursus
2007 Erelid van de HSV.

Het bestuur van de HSV wenst de familie veel sterkte toe met het verlies.