Voetbalvereniging Sport en Vriendschap uit Leidschendam heeft het trieste bericht ontvangen dat oud voorzitter en erelid Sjoerd Koster zondag 24 januari is overleden.

Koster heeft veel betekend voor SEV. Hij is tweemaal voorzitter van SEV geweest: tussen 1977 en 1981 en tussen 2006 en 2008. Daarnaast was hij de bedenker, oprichter en eerste voorzitter van de inVESTEring, de ‘club van 100’ van SEV. Via deze club zijn heel veel SEV-projecten gesteund; de inVESTEring draagt ook in belangrijke mate bij aan de Nieuwjaarsbijeenkomsten van SEV.

Ook is Koster degene geweest, die als eerste op een ledenvergadering voorstelde dat Walking Football goed bij SEV zou passen; een aangepaste voetbalvorm voor ouderen. Koster was medeoprichter van deze jongste afdeling van SEV, die inmiddels ruim dertig leden telt.

Altijd betrokken gebleven
Sjoerd is na zijn voorzitterschap altijd betrokken gebleven bij SEV. Hij was een vaste bezoeker van de thuiswedstrijden van SEV 1; en hij informeerde steeds vol belangstelling hoe het ging met de vereniging.

Sjoerd was hij een trouw bezoeker van de Algemene Ledenvergadering. Ook vanuit die rol bleef hij belangstelling tonen voor de vereniging en gaf hij het bestuur zinvolle adviezen mee.

Op de ALV van 20 december 2018 werd Sjoerd benoemd tot erelid van SEV.

Stockfoto: Markus Spiske (via Pexels)