De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 januari ingestemd met een nieuwe locatie voor de Voorburgse Rugby-Club (VRC).

Vanaf het nieuwe sportseizoen (1 september 2022) betrekt VRC een nieuwe rugby-accommodatie op Sportpark Westvliet. Daar wordt op de Groene Zoom een professioneel rugby kunstgrasveld ontwikkeld op het braakliggende terrein tussen Monkey Town en muziekvereniging Sint Caecilia.

Einde van Sportcomplex De Star
Met de nieuwe locatie voor de VRC gaat een lang gekoesterde wens van de VRC in vervulling. Peter Kolthof (voorzitter van VRC): “VRC is – na een zwervend bestaan op openbare trapveldjes – in 2018 tijdelijk gevestigd op locatie De Star. Nu de gemeente hier woningbouw gaat realiseren kwam ons voortbestaan in gevaar. Wij zijn de gemeente dan ook zeer erkentelijk dat zij ons zo actief hebben geholpen in onze zoektocht naar een nieuwe locatie. Rugby is een sport die groeit in populariteit. Wij zien dat bij VRC in onze sterk groeiende ledenaantallen van de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we ons als vereniging bewezen met ruim 250 sportende leden (4-17 jaar) en véél actieve vrijwilligers. De nieuwe vaste locatie zal onze club een extra impuls geven.”

Grote investering in brede sportiviteit
Met de verhuizing van VRC naar sportcomplex Westvliet is een flinke investering gemoeid. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 2,4 miljoen euro. Naast een nieuw rugbyveld komen er zes multifunctionele beachvolleybalvelden (t.b.v. VOLEVO) én wordt de parkeerruimte flink vergroot. VRC voorzitter Peter Kolthof: “We willen de rugby values graag uitdragen binnen de Gemeente en stellen ons nieuwe complex daarom natuurlijk ook ter beschikking aan andere sportieve én maatschappelijke initiatieven. Zo is VRC bijvoorbeeld een leerschool voor de MBO opleiding Sporten & Bewegen aan het ROC Mondriaan. Ook zijn we in gesprek met diverse instanties om samen te werken aan een gezonde levensstijl en mentale gesteldheid, in het bijzonder bij kinderen en jongeren.”

VRC zal eind juni haar laatste trainingen en wedstrijden spelen op De Star. Daarna begint de grote verhuizing.

Het voorlopige schetsontwerp ziet er alsvolgt uit:

Voorlopig schetsontwerp Sportpark Westvliet