Op dinsdagavond 11 mei is er een raadsvergadering van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Aan het begin van de raadsvergadering zal er afscheid genomen worden van PvdA-wethouder Nadine Stemerdink, die benoemd is tot burgemeester van de buurgemeente Voorschoten. 

Onderwerpen, die tijdens de vergadering ter sprake komen zijn onder meer:
- het bestedingsplan bestemmingsreserve corona 2021;
- coronasteun aan de culturele sector;
- transparant lokaal bestuur;
- plan van aanpak tegen eenzaamheid, het Sociaal Kompas en het bestemmingsplan Vlietvoorde.; 

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en duurt van 19.30 tot 23.00 uur. De vergadering is live te volgen via Midvliet TV.
Op dinsdag 18 en woensdag 19 mei zijn er extra raadsvergaderingen over de voordracht van Rabin Baldewsingh tot nieuwe PvdA-wethouder.