Op woensdag 6 juli is er een extra vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De vergadering staat in het teken van de kadernota en het coalitieakkoord. Het openbare debat vindt plaats in de raadszaal van Huize Swaensteijn en duurt van 19.30 tot 24.00 uur. De vergadering wordt live doorgezonden via Midvliet TV. Na deze raadsvergadering is het tot september zomerreces.