Op dinsdag 26 september is er de raadsvergadering van het nieuwe seizoen. Op de agenda staan onder meer deze onderwerpen:
-- het geheim houden van niet openbare documenten bouwplan recreatiewoningen Vlietland-Noord;
- de nota parkeernormen;
- de beleidsnota reïntegratie en participatie;

De vergadering in Huize Swaensteijn aan de Herenstraat start om 19.30 uur een duurt tot 22.15 uur. De vergadering is bij te wonen op de publieke tribune, maar er wordt veel belanstelling verwacht. Het is ook mogelijk om de vergadering ook live te volgen via Midvliet TV.