Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Nederlandse pensioenen moeten onze eigen verantwoordelijkheid blijven. Dat stelt internationaal ondernemer en CDA-kandidaat Theo Alkemade. Daarom roept het CDA op om de invloed van de Europese Unie op de Nederlandse pensioenen af te remmen. 

Inkomsten groeien niet mee
Europa heeft veel invloed in ons pensioenstelsel. De EU stelt de richtlijnen voor pensioenfondsen op en de Europese Centrale Bank bepaalt de rentestand. “Dit heeft allemaal gevolgen voor onze werkenden en onze gepensioneerden” stelt Alkemade. Pensioenfondsen staan onder druk en kunnen daardoor de pensioenen niet indexeren. “De inkomsten groeien dus voor gepensioneerden gewoon niet mee met de economie” aldus Alkemade. Tegelijk moeten pensioenfondsen een torenhoge premie vragen voor de werkenden, dus ook werkgevers en werknemers worden geraakt.

Een Europees pensioenstelsel?
“Er wordt al jaren gesproken over nog meer Europese pensioenregels. Dat zou al helemaal nadelig zijn voor onze pensioenen” stelt Alkemade.

Het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld. Ongeveer 60% van al het pensioengeld binnen de Eurozone komt uit Nederland. Alkemade: “Nederland heeft er belang bij dat er niet meer Europese regels voor onze pensioenen komen”.

Lokale gevolgen
“Lokaal zien wij de gevolgen. Steeds meer oudere inwoners van Leidschendam-Voorburg worden geraakt door het achterblijven van hun pensioen bij de hoger wordende prijzen” zegt Jan Veringa, bestuursvoorzitter van het CDA in Leidschendam-Voorburg in gesprek met CDA lid Leo van Ewijk, die ook voorzitter van de KBO in Leidschendam is. “Ieder land heeft een volstrekt eigen pensioensysteem. De inleg en uitkering verschillen van land tot land. Dat kan dan ook beter ieder land voor zichzelf regelen” zegt Leo van Ewijk. 

De invloed van Europese wetgeving is vaak onduidelijk, maar wordt steeds groter. “Als lokale CDA-afdeling blijven wij dit signaal geven. Het is goed om te horen dat onze CDA kandidaten voor het Europees Parlement de invloed van Brussel op onze Nederlandse pensioenen willen terugdringen. Dat is echt nodig” aldus Veringa.