Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
In de raadsvergadering van 8 januari heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd met de CDA-voorstellen om de geluidsoverlast in Leidschendam-Voorburg terug te dringen. De raad gaf het college de opdracht om de komst van de helihaven Ypenburg te voorkomen, de minister te verzoeken de maximumsnelheid op snelwegen rondom gemeentelijke woonwijken te verlagen en voor te sorteren op de komst van meer elektrische auto’s.

Een Voorburgse ondernemer die aan de Scheepswerf in Leidschendam een centrum wil openen waar hij 40-plussers laat kennismaken met moderne snufjes, vreest dat zijn plannen de prullenbak in kunnen. Dat meldt Omroep West dindag naar aanleiding van de zitting bij de Raad van State over de kwestie.

De gemeente Leidschendam-Voorburg staat nog altijd positief tegenover de plannen van de gemeente Den Haag om het gebied rond station Laan van NOI een opkikker te geven. Samen met NS en ProRail wordt gekeken naar vernieuwing van de stationsomgeving van Laan van NOI, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de fietsenstalling aan beide kanten van het spoor en de stationsentree aan de kant van de Van Alpenstraat.

Dames en heren,

Een heel hartelijk welkom aan u allen hier op onze nieuwjaarsreceptie, de nieuwjaarsreceptie van de gemeenschap in Leidschendam-Voorburg.

Mede namens het gemeentebestuur wil ik u allen, samen met hen die u lief zijn, al het goede toe wensen voor het nieuwe jaar. Gezondheid en geluk, vreugde en succes, kortom een gezegend 2019 toegewenst. Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar deze wensen mee te geven.

De D66-fractie van Leidschendam-Voorburg reageert kritisch op het mogelijke voornemen van HMC Haaglanden om eventueel de ziekenhuizen Bronovo en/of Antoniushove te sluiten.

Het college van Leidschendam-Voorburg moet nu een stevig geluid kan laten horen in gesprekken met het bestuur van het HMC. Dat laat Sangita Paltansing van de Partij van de Arbeid-fractie weten in aanloop naar de raadsvergadering van dinsdag 8 januari.

Het verkeer op de Mgr. Van Steelaan is dinsdagochtend ter hoogte van station Voorburg 't Loo een tijdlang vast komen te staan in verband met een botsing tussen twee personenauto's.