Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar brengt met enige regelmaat werkbezoeken aan maatschappelijke samenwerkingspartners in de gemeente. Dit keer was het college van B en W te gast bij de Wassenaarse politie.

De gemeente en de politie werken actief samen aan de openbare orde en veiligheid en daarom werd een bezoek gebracht aan ons het Wassenaars politiebureau.

Handhaving van de openbare orde en veiligheid valt binnen de verantwoordelijkheden van de burgemeester. Hier horen ook een aantal bevoegdheden bij om te kunnen optreden als omstandigheden daar om vragen. Bijvoorbeeld bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld, het sluiten van drugspanden, het opleggen van een samenscholingsverbod of een verblijfsontzegging, het geven van bevelen bij verstoringen van de openbare orde. Verder is de politie een belangrijke ketenpartner in de realisatie van het, door de raad vastgestelde, gemeentelijk veiligheidsbeleid 2019 – 2020.

Onder leiding van teamchef Niké Peters werden de collegeleden rondgeleid door het bureau en de gevangencellen aan de Hofcampweg 102 en werd kennisgemaakt met verschillende leden van het politieteam Wassenaar.

groepsfoto college wassenaar
Op de foto van links naar rechts: Wethouder Carolien Klaver, politieteamchef Wassenaar Niké Peters, wethouder
Kees Wassenaar, politie Wassenaar Arina Verkerk, wethouder Hubert Schokker, politie Wassenaar Bert van Tongeren,
burgemeester Frank Koen, politie Wassenaar Dennis van der Torre, gemeentesecretaris Hélène Oppatja, politie
Wassenaar Gert Feenstra en wethouder Lia de Ridder.