Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Historische rubriek
Sluiskant 7
Drankenhandel en grossier Pieter Boonekamp

De meeste Leidschendammers kennen het pand aan de Sluiskant 7 waarschijnlijk van de Leidschendamse glashandel.
Maar deze specifieke plek kent een eeuwen oude geschiedenis

Al in het jaar 1600 koopt Arent van Oosten op deze plek “eene seecker huys, schuyr ende barg”
Deze bebouwing is terug te zien op een kaart van het Hoogheemraadschap uit 1615!

2019 04 06 1. detail Hoogheemraadschap Rijnland kaart A 4192  eindfase DEF
1. kaart Hoogheemraadschap uit het jaar 1615
Met bebouwing op de hoek van de Zandsloot en de Sluiskant


2019 04 06 2. LFK 1679 01 idnr 39 geheel Jpeg pix 2500 x
2. Kaart uit 1679 met de bebouwing rond den Leytsche Dam

In het eerste kwart van de 17e eeuw zien we de groei van de nering rond den Leytsche Dam.
Er komt bedrijvigheid in de vorm van handel, de trekschuitdiensten, windmolens en de scheepswerven.

In 1747 komt het pand in handen van Jacob van Pelt, hij is de ambacht bewaarder van Veur.
En maakt van het pand een zeilmakerij.


2019 04 06 3. Rechtelijk archief Veur No 6   bladzijde  40 Jpeg jaar 1747
3. Verkoop pand datum 21e februari 1747 door Jan van Tongeren aan Corstiaan (Jacob) van den Pelt Bron: rechtelijk archief Veur


2019 04 06 4. LF 1761 3b idnr 7020 Jpeg pix 1500
4. De Leytsche Dam gezien van de kant van Leiden, met in het midden de Sluiskolk anno 1761
Bron: foto beeldbank Leidschendam-Voorburg

Na het overlijden van de ongehuwde Jacob van Pelt komt het bezit vanaf 1794 in handen van Pieter Boonekamp.
De verkoop van het pand luidt als volgt:

‘Een hegt sterk huys ende erve met een hegte styerke schuur daaraan staande, geleegen tusschen de twee duijckers aan den Leytsche Dam onder de Vrije Heerlijckheyd van Veur zijnde van ouds een gerenomeerde Zeylmakerije, waarin die affaire (=bedrijf) onheugelijke jaren met goed succes is gedaan’


Pieter Boonekamp richt het pakhuis en de tuin in als grossierderij van likeuren en sterke dranken.


2019 04 06 5. LF 1880 2 idnr 1907  Jpeg origineel
5. Zicht op de Sluiskant voor 1880 met uiterst links de grossierderij van Boonenkamp
Bron: foto beeldbank Leidschendam-Voorburg

Het pand aan de Sluiskant 7 zou een eeuw lang in het bezit blijven van de familie Boonekamp. Pas in 1893 verkoopt de weduwe van Andrianus Boonekamp het pand aan de Rotterdamse likeurfabrikant Hoogeweegen.


2019 04 06 6. LF 1898 11 idnr 332  Jpeg pix 1500
6. Gezicht vanaf de Delftsekade met links de panden aan de Sluiskant in 1898
Bron: foto beeldbank Leidschendam-Voorburg


Wilt u mee weten over de geschiedenis van het pand aan de Sluiskant 7.
Luistert u dan zaterdag 06 april rond de klok van 11.00 uur naar het programma WeekendKompas bij Midvliet.